Werkwijze

Door mensen van verschillende instellingen met elkaar te verbinden, brengt Transmuralis steeds meer samenhang in de zorg. Dat gebeurt vooral in de vorm van netwerken en concrete activiteiten die aansluiten bij de praktijk. Kwaliteit staat voorop: niet alleen plannen maken en uitvoeren, maar ook monitoren en verbeteren!

Op dit moment heeft Transmuralis een aantal netwerken onder haar hoede. Alleen als er meerdere soorten zorginstellingen bij betrokken zijn is dit een taak van Transmuralis. Ieder jaar worden de activiteiten per netwerk vastgesteld en bekijken we of de netwerken nog binnen Transmuralis passen.

Zorgorganisaties kunnen lid worden van een netwerk als zij voldoen aan de toelatingscriteria. In dat geval kunnen ze participeren in de klankbordgroep. Daaraan nemen niet alleen zorgorganisaties deel, maar ook vertegenwoordigers van zorgvragers, financiers (zorgkantoor, zorgverzekeraar en gemeenten) en kennisorganisaties. De klankbordgroep adviseert over wel of geen doorgeleiding van stukken naar het bestuur van Transmuralis. Het bestuur stelt uiteindelijk de stukken vast.

De netwerken werken projectmatig. Vooraf is duidelijk welk resultaat moet worden gehaald, binnen welke termijn en met welk budget. Voor elke activiteit is er een werkgroep van maximaal zeven personen, waaronder de netwerkcoördinator, een voorzitter uit de klankbordgroep en relevante professionals uit de deelnemende organisaties. Een netwerk heeft vaak meerdere werkgroepen. Elk product van de werkgroepen wordt voorgelegd aan de klankbordgroep.

© 2013 Transmuralis