Hoe kunnen we kwetsbare patiënten helpen als zij na opname in het ziekenhuis weer naar huis gaan? Hoe kunnen we ervoor zorgen dat de wijkverpleegkundige nog voor het ontslag goed op de hoogte is van de hulpvragen van de patiënt? Deze vragen stonden centraal in het Transmuralisproject Warme overdracht dat inmiddels in de regio is geïmplementeerd en mooie resultaten heeft opgeleverd.

Wat is Warme overdracht?

De Warme overdracht (Transmurale Zorgbrug ZHN) ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Zij verbindt de professionals in ziekenhuizen met de professionals in de eerstelijnszorg. Zowel naar de thuiszorginstelling als naar de revalidatie- en WLZ-instellingen.

Dit betekent concreet dat enkele dagen voor de ontslagdatum van een kwetsbare patiënt de verantwoordelijk verpleegkundigen van het ziekenhuis en de eerstelijnszorg, persoonlijk (‘warm’) contact met elkaar hebben waarbij zij de geplande goede overdracht van de patiënt bespreken.

Dit doen zij aan de hand van een standaard gesprekshulp waarbij wordt gesproken over de relevante medische -, zorginhoudelijke- én sociale aspecten van de patiënt. Hierbij wordt de inbreng van de patiënt en de mantelzorger nadrukkelijk betrokken. Na de Warme overdracht vindt een terugkoppeling naar de patiënt plaats zodat deze weet dat goed met alle omstandigheden rekening wordt gehouden.

Warme overdracht juni 2020

Aanpak Warme overdracht in Zuid-Holland Noord

Na een uitgebreide pilot is het model Warme overdracht in 2019 in de regio Zuid-Holland Noord geïmplementeerd. Dit model is gebaseerd op de principes van de Transmurale Zorgbrug (uit het nationaal Programma ouderenzorg) en praktisch werkbaar gemaakt voor toepassing in het huidige zorglandschap in onze regio. De betrokken organisaties in de pilotfase zijn de ziekenhuizen Alrijne en LUMC en de thuiszorgorganisaties ActiVite, Libertas Leiden en Marente. Zowel vanuit de kant van de ziekenhuizen, de thuiszorgorganisaties als ook vanuit de patiënten wordt deze aanpak positief gewaardeerd.

Uitbreiding Warme overdracht in 2020

Na de pilot werd eind 2019 door de bestuurders van Transmuralis uitgesproken dat Warme overdracht hét voorbeeld moet zijn voor goede overdracht in de regio. De Warme overdracht is dé manier van overdragen bij kwetsbare patiënten die vanuit het ziekenhuis naar huis gaan en daar thuiszorg ontvangen. Het is wenselijk dat we elke overdracht “warm” doen en dus ook uitbreiden naar meer thuiszorgorganisaties. 

Per 1 juli zijn alle overige, bij Transmuralis aangesloten, thuiszorgorganisaties uitgenodigd om deel te nemen aan de Warme overdracht. Met de thuiszorgorganisaties wordt gekeken naar wat nodig is om de Warme overdracht te implementeren om zo de overdracht van kwetsbare ouderen van ziekenhuis naar thuis in onze regio verder te verbeteren.

Flyer Warme overdracht

Om de bekendheid van de Warme overdracht binnen de ziekenhuizen en thuiszorgorganisaties nog verder te vergroten heeft Transmuralis een flyer en poster ontwikkeld. Deze flyer legt uit wat de Warme overdracht inhoudt en hoe die wordt toegepast.

Meer informatie

Wilt u meer weten over de Warme overdracht? Of wilt u van gedachten wisselen over dit project? Neem dan contact op met Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Transmurale Zorgbrug in de media
NOS, januari 2018