Visie

Missie Transmuralis

Transmuralis creëert verbinding tussen zorgorganisaties en zorgverleners in Zuid-Holland Noord zodat ze sámen de zorg kunnen blijven verbeteren. Precies die zorg waar behoefte aan is.

Visie Transmuralis

Transmuralis is en wordt gezien als het samenwerkingsverband tussen verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, ziekenhuizen, revalidatiezorg, GGZ en huisartsen in de regio Zuid-Holland Noord. Transmuralis stelt de behoefte van de zorgvrager – en zijn naasten – centraal en vertaalt deze vervolgens in een vraag en een passend zorgaanbod. De verbinding die Transmuralis creëert is gericht op het oplossen van knelpunten die zorgvragers, -verleners en managers in de transmurale zorg in de regio ervaren en op het maken van afspraken om de kwaliteit van de zorg te blijven verbeteren. Het uitgangspunt is de juiste zorg op de juiste plaats en tijd, door de juiste zorgverlener.

Motto

Verbeter-de zorg door verbinding

Kernwaarden Transmuralis

 • Verbeteren
  Transmuralis richt zich op verbeteren. Innovatie en kennis en ervaringen delen zijn sleutelwoorden hierbij. Onze leidraad zijn landelijke zorginhoudelijke kaders en goede voorbeelden.
 • Verbinden
  De kracht van Transmuralis is de samenwerking en verbinding, gericht op het oplossen van knelpunten die zorgvragers, zorgverleners en managers ervaren.
 • Verschil maken
  Transmuralis is resultaatgericht en gaat ervoor om voor de zorgvrager het verschil te maken.


Strategie Transmuralis

In netwerken en projecten geeft Transmuralis invulling aan de missie en visie. Transmuralis:

 • Inspireert met het perspectief vanuit de behoefte van de zorgvrager
  (dmv vertegenwoordiging in netwerken; sprekers op bijeenkomsten, etc)
 • Faciliteert de samenhang in de zorg
  (dmv samenwerkingsafspraken)
 • Stimuleert kwaliteit
  (dmv netwerkbijeenkomsten, scholing en monitoring)
 • Informeert de zorgvrager over de zorgmogelijkheden in Zuid-Holland Noord
  (dmv voorlichting)

© 2013 Transmuralis