Samenwerking

Behalve met de eigen leden, werkt Transmuralis o.a. samen met de volgende organisaties:

Knooppunt Ketenzorg is een samenwerkingsverband voor de eerste lijn in de regio Zuid-Holland Noord.

Reos biedt ondersteuning aan eerstelijnszorgverleners in de regio’s Amstelland Haarlemmermeer, Midden-Holland en Zuid-Holland Noord.

Sleutelnet BV is het samenwerkingsverband van alle zorgverleners en de zorgverzekeraars in de Regio Zuid-Holland Noord op het gebied van ICT.

Zorgbelang Zuid-Holland komt op voor de belangen van de leden van patiëntenverenigingen, ouderenbonden en cliëntenraden in Zuid-Holland.

 

© 2013 Transmuralis