Aanleiding en achtergrond

Het aantal thuiswonende ouderen met een intensieve zorgvraag, en als gevolg daarvan de druk op mantelzorgers, neemt toe. Tegelijkertijd staat ook de houdbaarheid van de zorg onder druk.

Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige (intensieve) zorg voor zieke familieleden of vrienden. Vroegtijdige, structurele mantelzorgondersteuning kan overbelasting van de mantelzorger(s) voorkomen, het langer zelfstandig wonen van de ouderen bevorderen en een beroep op zwaardere zorg uitstellen. Een pauze in het zorgen voor de naaste kan helpend zijn voor de mantelzorger(s). Zo kan de mantelzorger zijn of haar eigen leven beter in balans houden en het zorgen voor de naaste langer volhouden. Vervangende zorg, waarbij iemand anders de zorg tijdelijk overneemt, wordt ook wel respijtzorg genoemd.

Vanuit het belang dat mantelzorgers in de regio zich voldoende gezien en gesteund voelen, bieden gemeenten diverse algemene en maatwerkvoorzieningen aan. Wat momenteel ontbreekt is een regionale voorziening waar geplande logeermomenten mogelijk zijn. Bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger wat tijd voor zichzelf nodig heeft, op vakantie gaat en/of zelf medische zorg nodig heeft.

Om die reden is er in 2023 gewerkt aan een voorstel voor een regionale pilot logeerzorg: ‘Logeerzorg ZHN ter ondersteuning van mantelzorgers’. November 2023 is de Commissie Maatschappij van Holland Rijnland akkoord gegaan met dit pilotvoorstel.

Initiatiefnemers en betrokken partijen

Het voorstel voor de regionale pilot logeerzorg is opgesteld door projectleider Manon Hekman van Transmuralis in nauwe samenwerking met de regionale projectgroep Respijtzorg. Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van:
• Gemeenten
• Zorgaanbieders
• Zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid

Doelstelling 

De vraag die als vertrekpunt dient voor de pilot is:

“Hoe te komen tot een goed georganiseerde en structureel gefinancierde regionale logeerzorg voorziening, die aansluit bij de wensen en behoeften van de mantelzorgers van thuiswonende ouderen met een intensieve zorgvraag en meer specifiek dementie?”

Gedurende de pilot worden opgedane inzichten vertaald naar concrete verbeteracties. Het beoogde eindresultaat is het realiseren van een duurzame regionale logeervoorziening.

Doelgroep

De regionale Logeerzorg ZHN richt zich op thuiswonende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord die een intensieve zorgvraag hebben, met specifieke aandacht voor mensen met dementie.

Aanpak en planning

De regionale pilot is met ingang van 2024 gestart, voor een periode van 2 jaar. Op 15 februari heeft de eerste pilotlocatie met vier beschikbare bedden zich geopend: locatie Noorderbrink te Alphen aan den Rijn, onderdeel van zorgaanbieder ActiVite. Deze locatie biedt de ideale kans om praktijkervaring op te doen, een realistisch beeld te vormen van de zorg- en ondersteuningsvraag, te leren van de eerste ervaringen en op basis daarvan het concept van de logeervoorziening door te ontwikkelen. Hiervoor maken we gebruik van een participatief actieonderzoek. Dit participatieve onderzoek wordt uitgevoerd door Leyden Academy. Het is de bedoeling om op basis van de uitkomsten, gedurende de pilot het aantal bedden gefaseerd op te schalen naar andere locaties. Daarbij is er ook aandacht voor het belang van spreiding van de bedden in de regio Zuid-Holland Noord. 

Naast de regionale projectgroep respijtzorg en bijbehorende achterbannen, hebben ook mantelzorgers, (potentiële) logés, verwijzers én de medewerkers van de pilotlocatie(s) een centrale rol in deze pilot.

De regionale pilot logeerzorg maakt onderdeel uit van het Regioplan IZA ZHN. In aansluiting hierop verloopt de projectfinanciering gedeeltelijk via IZA SPUK.

Praktische informatie

• Logeerzorg voor thuiswonende ouderen in de regio Zuid-Holland Noord met een intensieve zorgvraag, is mogelijk voor drie tot maximaal veertien dagen.
• Het adres van de logeerzorgvoorziening Noorderbrink is Klompenmaker 156, 2401 PR te Alphen aan den Rijn.

Alle benodigde informatie over de logeerzorg voorziening is te vinden op de website www.logeerzorgzhn.nl.

Promotie

Helpt u mee om logeerzorg onder de aandacht te brengen op plekken waar veel mantelzorgers en zorgvragers komen? Er zijn flyers en posters beschikbaar die zich richten tot de mantelzorger en zorgvrager met daarop informatie over logeerzorg in de regio Zuid-Holland Noord. Deze materialen kunnen door (zorg)professionals aangevraagd worden via de website: www.logeerzorgzhn.nl/voor-zorgprofessionals

Contact

Heeft u een vraag, suggesties of wilt u actief bijdragen aan dit project? Neem dan contact op met José de Korte. Ze is via e-mailadres Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bereikbaar of telefonisch via 071-3628220.