Aanleiding en achtergrond

Vroegtijdige, structurele mantelzorgondersteuning kan overbelasting voorkomen en een beroep op zwaardere zorg uitstellen. Mantelzorg is onbetaalde en vaak langdurige en/of intensieve zorg voor zieke familieleden of vrienden. Er zijn verschillende vormen van mantelzorgondersteuning, ook wel respijtzorg genoemd, mogelijk.

Gemeenten, regionale zorgaanbieders en Zorg en Zekerheid hechten er waarde aan dat er voldoende passende respijtzorg in de regio wordt geboden. Momenteel ontbreekt hierbij een voorziening waar geplande logeermomenten mogelijk zijn, bijvoorbeeld wanneer een mantelzorger op vakantie gaat of in het ziekenhuis wordt opgenomen.

Met ingang van het najaar 2022 zijn de genoemde partijen een project gestart met als doel te verkennen of het opstarten van een respijtzorgvoorziening met geplande logeermogelijkheid wenselijk en haalbaar is binnen de regio Zuid-Holland Noord. Dit project focust zich op thuiswonende ouderen met een intensieve zorgvraag richting hun mantelzorger, met specifieke aandacht voor mensen met dementie. Doel van het project is te komen tot een plan van aanpak - inclusief businesscase - voor het realiseren van een regionale respijtzorgvoorziening, startend met een pilot.

Aanpak en planning

Verspreid over het land zijn diverse pilots uitgevoerd. Daarnaast is er een landelijk onderzoek uitgevoerd naar de behoefte van mantelzorgers om gebruik te maken van logeerzorg als mantelzorgondersteuning. Deze landelijke resultaten zijn gebundeld en uitgewerkt in de vorm van handreikingen, incl. rekenregels die een bruikbare basis vormen voor een regionale doorvertaling. Ter verdieping zijn ook diverse werkbezoeken afgelegd bij voorzieningen in de regio en aansprekende voorbeelden elders in het land (benchmark).

De verdere uitwerking en uitvoering gebeurt in kleinere werkgroepen, langs vier thema’s: doelgroep & organisatie; kosten & financiering; toegang & toeleiding; monitoring & evaluatie. Tot aan de zomer 2023 ligt de focus op de eerste twee thema’s. Als onderdeel van het 1e thema zijn o.a. locatie-eisen en exclusiecriteria geformuleerd en heeft er een 1e oriëntatie plaatsgevonden op potentiële locaties. Binnen het 2e thema wordt gewerkt aan een concept begroting en businesscase. Het streven is om uiterlijk in november 2023 een plan van aanpak, incl. businesscase ter besluitvorming voor te kunnen leggen.

Binnen het project wordt er samenwerking gezocht met diverse betrokkenen, zoals huisartsen, casemanagers dementie en mantelzorgondersteuners. De regionale afdeling van Alzheimer Nederland is betrokken om de inbreng vanuit de mensen met dementie en hun naasten mee te nemen in het project.

Contact

Heeft u een vraag, suggesties of wilt u actief bijdragen aan dit project? Neem dan contact op met Manon Hekman. Manon werkt op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag. Ze is per Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. bereikbaar of telefonisch via 071-3628220/06-29397700.