Feature image

Programma Regioplan IZA ZHN

Najaar 2022 is het Integraal Zorgakkoord: ‘Samen werken aan gezonde zorg’ (IZA) gesloten. Het doel is passende zorg: zorg die betaalbaar en toegankelijk is, ook in de toekomst. Iedere regio moet als onderdeel van het IZA een zogenoemd regioplan opstellen. Gebaseerd op het regiobeeld maakt het regioplan inzichtelijk wat voor de komende jaren de belangrijkste transformatieopgaven zijn. Ook afspraken over de aanpak, beoogde resultaten, betrokken partijen en monitoring en evaluatie maken onderdeel uit van dit plan.

In de regio Zuid-Holland Noord is het opstellen van dit regioplan belegd bij Transmuralis. Naast de zorgorganisaties en de grootste zorgverzekeraar in de regio worden ook gemeenten hierbij betrokken. Het regioplan moet uiterlijk 31 december 2023 gereed zijn en worden gepubliceerd op de website dejuistezorgopdejuisteplek.nl