Feature image

Programma Acute Zorg ZHN

De afgelopen jaren is het (spoed)zorglandschap sterk aan het veranderen. Dit wordt enerzijds veroorzaakt door de wens van de maatschappij om de zorg efficiënt aan te bieden en betaalbaar te houden en anderzijds doordat het ook niet langer mogelijk is om alle vormen van zorg op alle bestaande locaties aan te bieden. De spoedzorg is in transitie.

Vanuit de landelijke beleidsagenda zijn voor de spoedzorg een aantal richtinggevende documenten verschenen:

  • Houtskoolschets acute zorg
  • Kwaliteitskader Spoedzorg
  • IZA akkoord
  • Brieven van de Minister van VWS aan de Tweede Kamer over de acute zorg.