prolallia

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) is een initiatief van het ministerie van VWS en is vertaald in het programma Palliantie. Meer dan zorg van ZonMw. De focus ligt op een betere kwaliteit van de palliatieve zorg door een samenhangende ontwikkeling van zorg in de praktijk, onderzoek en onderwijs. Om dit te organiseren is in onze regio het consortium Propallia opgericht.

Consortium Propallia is een samenwerking tussen de vier netwerken voor palliatieve zorg in de regio (Haaglanden, DWO, Midden Holland en ons netwerk Zuid-Holland Noord) het Expertisecentrum Palliatieve zorg van het LUMC, het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL), de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en Zorgbelang Zuid-Holland.

Consortium Propallia wil de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg voor patiënten, naasten en zorgverleners in onze regio zichtbaar verminderen of oplossen. Ze verbeteren de zorg door partijen aan elkaar te koppelen, geleerde lessen breed te verspreiden, onderzoekers te laten meedenken over praktijkvragen en door de laatste inzichten in het onderwijs van zorgverleners te integreren. Daarmee zijn ze aanvullend aan het werk voor de netwerken Palliatieve zorg.

Lees meer over de activiteiten van het consortium op de website van Propallia.

Meer informatie over het Nationaal Programma  vindt u hier

unc

Het Universitair Netwerk voor de Care sector Zuid-Holland (UNC-ZH) wil met onderzoek de palliatieve ouderenzorg bij dementie en de zorg voor de naasten beter in kaart brengen en verbeteren. Op de website van het UNC-ZH leest u meer.