Transmuralis organiseert samen met het LUMC drie soorten bijscholingen.

Basisscholing Verpleegkundigen

Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij palliatieve patiënten dan biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering. In het lesprogramma staat de patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt bij de leeractiviteiten is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn naasten en wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven?

De bijscholing is bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, thuiszorg, woonzorgcentra, palliatieve unit en regelmatig worden ingezet in palliatieve zorgsituaties. Meer informatie over de inhoud en de data waarop deze scholing gegeven wordt vindt u op de website van het LUMC.

Verdiepingsscholing Verpleegkundigen

Ben je als verpleegkundige dagelijks verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten in de palliatieve zorg? Deze nascholing bied je verdieping en handvatten om de dagelijkse werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren.  De vierdaagse nascholing start jaarlijks. Meer informatie over de inhoud en de data waarop deze scholing gegeven wordt vindt u op de website van het LUMC.

Nascholing voor Verzorgenden

Ouderenzorg en palliatieve zorg zijn met elkaar verweven.
Als verzorgende kom je dit zowel in de instellingen als bij de cliënten thuis tegen.

Voor de volgende onderwerpen kun je je apart aanmelden:

  • Voeding
  • Wat is palliatieve zorg en wat is veroudering? 
  • Pijn, palliatieve sedatie en polyfarmacie 
  • Dementie 
  • Valpreventie, delier, dyspneu en depressie 
  • Het onderbuik gevoel bij verslechtering, casuïstiek bespreken 
  • Meldcode huiselijk geweld en ethiek 
  • Zorg voor de naasten van de cliënt en zorg voor jezelf 
  • Stervensfase en multi-culturaliteit


Kijk voor de actuele data op opleidingenlumc.nl/nascholing

Casuïstiekbesprekingen en themabijeenkomsten

Het netwerk organiseert regelmatig casuïstiekbesprekingen en themabijeenkomsten. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.