Voor zorgverleners

Handreiking omgaan met hoop

Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose.  Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Is deze patiëntZonnebloem onvoldoende geïnformeerd? Ontkent deze patiënt zijn situatie? Wat speelt er bij deze patiënt en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Corine Nierop, verpleegkundig specialist oncologie, schreef een handleiding om hulpverleners te ondersteunen bij dergelijke vragen.

Deze handreiking “Omgaan met hoop. Handreiking voor hulpverleners die omgaan met hoopvolle mensen met een korte levensverwachting” biedt handvatten om op een zorgvuldige manier met vragen en situaties om te gaan. We hopen dat het jullie werk ondersteunt. De handreiking is hier te downloaden en in de app PalliArts te vinden onder voorlichtingsfolders.

Overzicht taken van de vrijwillige palliatieve organisaties in de regio

Vrijwillige en professionele zorg vullen elkaar goed aan in de begeleiding van een cliënt in de terminale fase. Het is daarom belangrijk om goed van elkaar te weten wat de ander doet en hoe je elkaar kunt bereiken. Daarom vind je hier matrixen met taken van de vrijwillige palliatieve organisaties in de subregio’s van ons netwerk.

Download hier de matrix met taken en contact gegevens van de regio Duin- en Bollenstreek.
Download hier de matrix met taken en contact gegevens van de regio Rijnstreek
De matrix van de regio Leiden e.o. is nog in ontwikkeling.

© 2013 Transmuralis