Voor zorgverleners

De Leidse Gesprekshulp Palliatieve Zorg (LGP)

De LGP is een hulpmiddel om in gesprek te komen met patiënten met een levensbedreigende ziekte en hun naasten over ervaren symptoomlast en vragen die bij hen spelen.

De LGP bestaat uit het Utrechts Symptoom Dagboek waarmee symptoomlast uitgevraagd wordt en een uitgebreide lijst met mogelijke onderwerpen en vragen die bij patiënten en naasten kunnen spelen.

De LGP kan hen ondersteunen bij de voorbereiding van gesprekken over palliatieve zorg en beslissingen rondom het levenseinde. Het kan hen bijvoorbeeld helpen om vragen te formuleren die ze willen bespreken. De LGP is in samenspraak met patiënten, naasten en hulpverleners ontwikkeld door het Expertisecentrum Palliatieve Zorg LUMC. In bijgaande links vindt u de LGP en een handleiding voor hulpverleners hoe de LGP in te zetten.

Als u als hulpverlener met uw team de LGP structureel gaat gebruiken willen we u vragen:

  • Geen veranderingen aan te brengen in de inhoud en lay-out van de LGP. Deze zijn in de huidige vorm uitgebreid getoetst. Ook moet het logo van het EPZ en LUMC erop blijven staan. Eventueel kunt u een logo en telefoonnummer van de eigen organisatie toevoegen.
  • Gebruik te melden bij het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het LUMC (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.). We houden graag het overzicht welke zorgverleners de LGP gebruiken en wat ervaringen zijn. Ook voor eventuele toekomstige aanpassingen aan de LGP en onderzoek kunnen we u dan benaderen.

Zelfevaluatie palliatieve zorg

Zorgorganisaties streven naar de beste kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten en hun naasten. Om deze inzichtelijk te maken en te verbeteren, kunnen organisaties deelnemen aan kwaliteitsprojecten, audits, externe accreditatieprogramma’s en gebruikmaken van meetinstrumenten (Rapport Kwaliteitstoetsing in de palliatieve zorg, IKNL, 2015). Voortdurende evaluatie en verbetering van zorg zijn principes van kwaliteitsmanagement.

Doel
Het doel van de zelfevaluatie is inzichtelijk te maken waar de organisatie als geheel, als afdeling of samenwerkingsverband staat ten opzichte van de waarden, wensen en behoeften van de patiënt en diens naasten. Op basis van een objectieve blik kunnen conclusies worden getrokken en aanbevelingen worden gegeven voor gestructureerde verbetering van de palliatieve zorg. De zelfevaluatie nodigt uit om inzicht te krijgen in het niveau van de zorg, het beleid en in het kwaliteitsverbeterings- en borgingsproces (PDCA-cyclus). Het is geen kwaliteitskeurmerk of accreditatieprogramma.

Voor wie
De zelfevaluatie is bedoeld voor zorgorganisaties die samenwerken binnen een Netwerk Palliatieve Zorg en die hun zorg willen verbeteren door kritisch te kijken naar de kwaliteit en organisatie van hun palliatieve zorg.

Meer informatie of interesse in de zelfevaluatie?
Hier opent u de factsheet.
U vragen kunt u via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. stellen aan Maaike Scheffer.

Handreiking omgaan met hoop

Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose.  Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. Is deze patiëntZonnebloem onvoldoende geïnformeerd? Ontkent deze patiënt zijn situatie? Wat speelt er bij deze patiënt en hoe kan ik daar het beste mee omgaan?

Corine Nierop, verpleegkundig specialist oncologie, schreef een handleiding om hulpverleners te ondersteunen bij dergelijke vragen.

Deze handreiking “Omgaan met hoop. Handreiking voor hulpverleners die omgaan met hoopvolle mensen met een korte levensverwachting” biedt handvatten om op een zorgvuldige manier met vragen en situaties om te gaan. We hopen dat het jullie werk ondersteunt. De handreiking is hier te downloaden en in de app PalliArts te vinden onder voorlichtingsfolders.

Overzicht taken van de vrijwillige palliatieve organisaties in de regio

Vrijwillige en professionele zorg vullen elkaar goed aan in de begeleiding van een cliënt in de terminale fase. Het is daarom belangrijk om goed van elkaar te weten wat de ander doet en hoe je elkaar kunt bereiken. Daarom vind je hier matrixen met taken van de vrijwillige palliatieve organisaties in de subregio’s van ons netwerk.

Download hier de matrix met taken en contact gegevens van de regio Duin- en Bollenstreek en Leiden.
Download hier de matrix met taken en contact gegevens van de regio Rijnstreek.

Palliaweb

Platform vóór en dóór professionals. Deze site biedt relevante en actuele kennis, tools en informatie voor iedereen die betrokken is bij zorgverlening in de palliatieve zorg. Met dit kennisplatform wordt een plek geboden waar eenvoudig informatie over palliatieve zorg kan worden gevonden en tegelijkertijd wordt andere relevante informatie aangereikt. Maar het is ook een platform waar zorgverleners worden gestimuleerd om zelf kennis aan te dragen en deze beschikbaar te stellen voor het veld.


© 2013 Transmuralis