In de regio zijn twee inloophuizen waar mensen die met kanker in aanraking komen, elkaar kunnen ontmoeten. Iedereen kan vrijblijvend binnenlopen voor een praatje en een luisterend oor, of meedoen aan verschillende activiteiten die binnen de inloophuizen worden georganiseerd.