Palliatieve zorg is bij uitstek multidisciplinaire zorg. Concrete samenwerkingsafspraken helpen om samen goede patiëntenzorg te leveren en de continuïteit van zorg te garanderen. Hoe beter de afspraken geïmplementeerd zijn, hoe meer patiënten er baat van ondervinden. Zij krijgen dan de juiste zorg op de juiste plek en de zorg die zij van verschillende zorgprofessionals krijgen, is dan goed afgestemd. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg en de borging daarvan.