Propallia-NPPZ

Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg (NPPZ) is een initiatief van het Ministerie van VWS. Tot 2020 is jaarlijks 8,5 miljoen euro stimuleringsgeld beschikbaar via het programma Palliantie. Meer dan zorg van ZonMw. Er zijn  vier inhoudelijke thema’s: bewustwording & cultuur, organisatie & continuïteit van zorg, zorginnovatie en patiëntenparticipatie. De focus ligt op een betere kwaliteit van de palliatieve zorg door een samenhangende ontwikkeling van zorg in de praktijk, onderzoek en onderwijs. Om dit te organiseren is in onze regio het consortium Propallia opgericht.

Consortium Propallia is een samenwerking tussen de vier netwerken voor palliatieve zorg in de regio noordelijk Zuid-Holland (Den Haag, Delft, Gouda, Leiden en omstreken), het Expertisecentrum Palliatieve Zorg van het Leids Universitair Medisch Centrum, het Integraal Kankercentrum Nederland, de Haagse Hogeschool, ROC Mondriaan en Zorgbelang Zuid-Holland.

Consortium Propallia wil de belangrijkste knelpunten in de palliatieve zorg voor patiënten, naasten en zorgverleners in onze regio zichtbaar verminderen of oplossen. Daarnaast wil het consortium een netwerk creëren dat ook na 2020 leidt tot zorgverbetering. Consortium Propallia verbetert de zorg door partijen aan elkaar te koppelen, geleerde lessen breed te verspreiden, onderzoekers te laten meedenken over praktijkvragen en door de laatste inzichten in het onderwijs van zorgverleners te integreren. Daarmee zijn ze aanvullend aan het werk voor de netwerken palliatieve zorg.

Lees meer over de activiteiten va het consortium op de website van Propallia.

 

 

┬ę 2013 Transmuralis