Landelijke richtlijnen

Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

In 2017 is het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland gelanceerd. Het Kwaliteitskader biedt een zo compleet mogelijk overzicht van de aspecten die vertegenwoordigers van vele wetenschappelijke verenigingen en organisaties, betrokken bij het verlenen of ondersteunen van palliatieve zorg, belangrijk vinden om te komen tot kwalitatief goede palliatieve zorg. En wat patiënten, naasten, zorgverleners en vrijwilligers mogen verwachten om de beste palliatieve zorg te ervaren in moeilijke omstandigheden. Het zijn kaders waarbinnen persoonlijke zorg gegeven kan worden. Bovendien helpt het om in de vele grijze gebieden van evidence en consensus een gepersonifieerde weg te vinden.

U kunt het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland hier openen.

Zorgpad Stervensfase

Het Zorgpad Stervensfase wordt ingezet als het multidisciplinair behandelteam vaststelt dat iemands laatste levensdagen zijn aangebroken. Alle zorg is erop gericht om de stervende en zijn naasten zoveel mogelijk comfort te bieden. Zorgpad Stervensfase is een zorgdossier, checklist en evaluatie-instrument in één om de kwaliteit van zorg, de communicatie met de stervende en de naasten en de samenwerking tussen zorgverleners te waarborgen. Het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) begeleidt en ondersteunt bij de implementatie. Meer informatie is verkrijgbaar bij IKNL.

© 2013 Transmuralis