Het netwerk

Het netwerk palliatieve zorg is gericht op een compleet, samenhangend en dekkend aanbod van palliatieve zorg van verantwoorde kwaliteit in de netwerkregio. Hoe doen we dat?

Onze visie

Iedere burger in Zuid-Holland Noord is verzekerd van goede palliatieve zorg op de juiste plaats, op het juiste moment en met de juiste zorg en ondersteuning vanuit eigen regie. Het netwerk creëert verbinding tussen zorgorganisaties en zorgverleners, zodat zij sámen de palliatieve zorg blijven verbeteren. Wij geloven in zorg die de patiënt en naaste(n) centraal plaatst en getuigt van ‘afgestemd zijn op’ aandacht en respect en die de behoefte aan eigen regie en kracht van de patiënt ondersteunt. We realiseren deze visie door het ontwikkelen en uitvoeren van projecten en het organiseren van netwerkactiviteiten. Waar mogelijk en efficiënt zoeken we de samenwerking met partners.

Onze kernwaarden

  • Met patiënt en naaste(n)
    Onze activiteiten zijn gebaseerd op wensen en behoeftes van patiënten en hun naasten. We kijken steeds of wat we doen verschil maakt voor patiënten en naasten
  • Samenwerken
    Samenwerking tussen zorgverleners en relevante kennis op het juiste moment is noodzakelijk om een goede overdracht tussen 1e en 2e lijn en vice versa te realiseren. Wij stimuleren en faciliteren deze samenwerking
  • Proactief
    Proactieve zorgplanning is een dynamisch proces en heeft een positief effect op het welbevinden van de patiënt, de kwaliteit van zorg en de doelmatigheid. Wij bedden dit gedachtengoed in bij alle activiteiten die we ondernemen

Onze uitgangspunten

Uitgangspunten palliatieve zorg 1

 

 

© 2013 Transmuralis