Deskundigheidsbevordering

Transmuralis organiseert samen met het LUMC drie soorten bijscholingen.

Basisscholing Verpleegkundigen

Ben je als verpleegkundige vaak betrokken bij palliatieve patiënten dan biedt deze nascholing je kennis en inzichten voor verdere professionalisering. In het lesprogramma staat de patiënt met zijn naasten centraal. Het uitgangspunt bij de leeractiviteiten is leren herkennen. Welke vragen en signalen hoor en zie ik bij mijn patiënten en zijn naasten en wat kan ik als verpleegkundige in die specifieke situatie aan zorg en begeleiding geven?

De bijscholing is bedoeld voor verpleegkundigen die werkzaam zijn in ziekenhuizen, thuiszorg, woonzorgcentra, palliatieve unit en regelmatig worden ingezet in palliatieve zorgsituaties. Meer informatie over de inhoud en de data waarop deze scholing gegeven wordt vindt u op de website van het LUMC.

Verdiepingsscholing Verpleegkundigen

Ben je als verpleegkundige dagelijks verantwoordelijk voor de zorg voor patiënten in de palliatieve zorg? Deze nascholing bied je verdieping en handvatten om de dagelijkse werkzaamheden beter te kunnen uitvoeren.  De vierdaagse nascholing start jaarlijks. Meer informatie over de inhoud en de data waarop deze scholing gegeven wordt vindt u op de website van het LUMC.

Basisscholing Verzorgenden

Hoewel de dood bij het leven hoort, is het sterven van de mens een heel persoonlijk gebeuren. Zorgverleners dienen zeer zorgvuldig om te gaan met de eigen wijze waarop een zorgvrager deze laatste levensfase tegemoet treedt en uiteindelijk wenst te sterven. Met deze nascholing kunt u uw kennis en vaardigheden in de palliatieve zorg uitbreiden. Meer informatie over de inhoud en de data waarop deze scholing gegeven wordt vindt u op de website van het LUMC.

Casuïstiekbesprekingen en themabijeenkomsten

Het netwerk organiseert regelmatig casuïstiekbesprekingen en themabijeenkomsten. Zie voor het actuele overzicht onze agenda.

 

© 2013 Transmuralis