Samenwerkingsafspraken inzet specialistenteam

Het netwerk Palliatieve Zorg staat voor kwaliteit in de laatste levensfase. Hierbij hebben teams van gespecialiseerde verpleegkundigen een belangrijk aandeel. Niet alle thuiszorgorganisaties die palliatieve zorg leveren in de regio beschikken over zo’n team. In dat geval doen ze een beroep op een organisatie die dat wel heeft. Belangrijk is dat zorgverleners deskundig zijn en dat de verschillende werkwijzen op elkaar aansluiten. Om dat te bereiken zijn regionale samenwerkingsafspraken gemaakt. Hierdoor kan iedereen in de regio altijd een beroep doen op gespecialiseerde zorg thuis.

┬ę 2013 Transmuralis