Consultatieteams Palliatieve Zorg Hollands Midden

Hulpverleners in de regio kunnen een beroep doen op het Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden. Dit team bestaat uit drie verpleegkundigen en zes artsen. Het is bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur via telefoonnummer 088 - 123 24 51. Voor spoedeisende vragen is dit nummer ook bereikbaar op werkdagen van 17.00 tot 22.00 uur en in het weekend van 9.00 tot 17.00 uur. Meer informatie staat in de folder 'Consultatie in de palliatieve zorg: u staat er niet alleen voor'

┬ę 2013 Transmuralis