Regionale afspraken

Samenwerking in de palliatieve zorg is noodzakelijk, maar niet vanzelfsprekend. Concrete samenwerkingsafspraken helpen om samen goede patiëntenzorg te leveren en de continuïteit van zorg te garanderen. Hoe beter de afspraken geïmplementeerd zijn, hoe meer patiënten er plezier van ondervinden. Zij krijgen dan de juiste zorg op de juiste plek en de zorg die zij van verschillende zorgprofessionals krijgen, is dan goed afgestemd. Dit draagt bij aan een goede kwaliteit van zorg en de borging daarvan.

In het netwerk palliatieve zorg Zuid-Holland Noord zijn diverse samenwerkingsafspraken gemaakt om de zorg rondom de palliatieve patiënt af te stemmen.


© 2013 Transmuralis