Wie zijn wij?

Transmuralis is hét samenwerkingsverband van meer dan 45 zorg- en welzijnsorganisaties in de regio Zuid-Holland Noord. Onze zorgorganisaties variëren van ziekenhuizen tot verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorgorganisaties, revalidatiezorg, welzijnsorganisaties, huisartsen, multidisciplinaire eerstelijnsorganisatie, GGD, geestelijke gezondheidszorg en de verzekeraar Zorg en Zekerheid. Transmuralis bevordert in opdracht van onze deelnemers de kwaliteit en regionale samenhang in de zorg en stelt daarbij de behoefte van de zorgvrager (en zijn naasten) centraal. Door samen te werken en door het ontwikkelen en borgen van gezamenlijke afspraken zorgen wij ervoor dat zorgvragers en zorgverleners minder knelpunten in de (transmurale) zorg in de regio ervaren.

Effectieve resultaten door onze projecten en programma’s

Via projecten en programma’s werkt Transmuralis op een gestructureerde en doelmatig wijze aan het verbeteren van de zorg in de regio. Samen met de professionals uit de bij ons aangesloten organisaties mobiliseren wij de deskundigheid die nodig is voor het oplossen van vraagstukken en het implementeren van oplossingen. Waar van toepassing vullen wij dit aan met externe projectondersteuning. Na het opleveren van het projectresultaat zorgt onze kwaliteitsfunctionaris voor adequate borging en monitoring van de gewenste verbeteringen zodat de patiënt, client of inwoner écht iets merkt van onze oplossingen.

De kracht van onze netwerken

Via netwerken stimuleert Transmuralis de afstemming en regie van de transmurale zorg in de regio. Onze netwerken bestaan uit de bij ons aangesloten organisaties en richten zich op de beste afgestemde zorg voor specifieke doelgroepen en ziektebeelden. Wij hebben onze netwerken zo ontwikkeld dat zij als resultaat van samenspel tussen professionals en bestuurders afspraken kunnen maken tussen zorgpartijen om de transmurale zorg te verbeteren. Hierbij gaat het vaak om het verbeteren van de overdracht tussen organisaties door het opstellen van werkafspraken, inzicht krijgen in elkaars organisatie en soms simpelweg het kennen van elkaar. Daarnaast fungeren de netwerken als learning community en kennisplatform voor een steeds grotere groep professionals uit de regio.

Aangesloten zorgorganisaties

ActiVite Adry Allcura
Het AmandiHuis Alrijne Zorggroep Basalt
Buurtzorg BuZz Leiden Curadomi
De Kunst van Samen Domus Valuas DSV|leven
Florence GGZ Rivierduinen Groot Hoogwaak
Hecht GGD Hollands Midden 's Heeren Loo Home Instead
Hospice De Mare Hospice Duin- en Bollenstreek Hospicegroep AN
Hospice Issoria Hospice Wassenaar HOZO
Huisartsenpost De Limes Incluzio Thuiszorg IZO
Kwadraad Libertas Leiden LUMC
Marente MEE ZHN Participe
Pro-Cura Radius Rijn en Duin
Roomburgh Sociaal wijkteam Leiden SOL 
Tom in de Buurt  Topaz Voorschoten voor Elkaar
Welzijn Noordwijk Welzijnskompas Welzijnskwartier
Welzijn Teylingen WIJdezorg Xenia Hospice
Zorgbalans Zorg en Zekerheid Zorg-Vuldig