Default Image

Over Transmuralis

Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord is opgericht op 11 december 2012 en gevestigd te Leiden.

Transmuralis is het samenwerkingsverband van zorg- en welzijnsaanbieders in de regio Zuid-Holland Noord. De volgende sectoren van zorg en welzijn zijn vertegenwoordigd binnen Transmuralis: ouderenzorg, huisartsenzorg inclusief huisartsenposten, multidisciplinaire eerstelijnszorg, ziekenhuiszorg, revalidatiezorg, geestelijke gezondheidszorg (GGZ), gehandicaptenzorg, Gemeentelijke gezondheidsdiensten (GGD) en welzijn.

De hoofddoelstelling is het bevorderen van samenhang in zorg en welzijn over de domeinen heen door regionale samenwerking te faciliteren en aan te jagen in de regio.