Default Image

Bestuur

De organisatie bestaat uit een Algemeen Bestuur (AB) dat belast is met het besturen van de stichting. In het Algemeen Bestuur zit er per organisatie 1 afgevaardigde in het Algemeen Bestuur. Er nemen momenteel 13 organisaties deel. Daarnaast is er een Dagelijks Bestuur (DB) bestaande uit 3 afgevaardigden: voorzitter (Heidi van den Brink, Marente), penningmeester (Sam Schoch, GGZ Rivierduinen) en secretaris DB (Dick Koster,  Huisartsenposten De LIMES). Het Dagelijks Bestuur bereidt de vergaderingen van het Algemeen Bestuur voor. De directeur (Veronique Bekendam) is belast met de dagelijkse leiding van de stichting.

Het Algemeen Bestuur bestaat op dit moment uit de volgende leden:

Mw. H. van den BrinkVoorzitterRaad van bestuur Marente
Dhr. S.L.W. SchochPenningmeesterRaad van bestuur GGZ Rivierduinen
Dhr. T.G.C. Koster, huisartsSecretarisVoorzitter Huisartsenposten De LIMES
Dhr. prof. dr. M.J. SchalijLidRaad van bestuur LUMC
Dhr. H.A. KeuzenkampLidInterim-voorzitter raad van bestuur Basalt
Dhr. B. MartensLidRaad van bestuur Libertas Leiden
Mw. J.M.A. VeldhofLidVoorzitter raad van bestuur ActiVite
Dhr. A.M. van Houten MHALidVoorzitter raad van bestuur Zorg en Zekerheid
Dhr. dr. J.M.M. de GouwLidDirecteur Publieke Gezondheid HECHT GGD Hollands Midden
Dhr. P.G. StengerLidBestuurder Coöperatie Rijn en Duin
Dhr. R. SouwerbrenLidBestuurder Topaz
Mw. drs. Y.M. WildersLidVoorzitter raad van bestuur Alrijne Zorggroep
Dhr. A.C. Bastiaansen-VerheulLidBestuurder Participe
Mw. M. LewisLidBestuurder Gemiva

De stichting kent verschillende netwerken waaraan zorg- of welzijnsorganisaties kunnen deelnemen. De deelnemers werken in een netwerk samen ten aanzien van een specifieke doelgroep van patiënten waarin de zorg voor de patiënt wordt gecoördineerd.

Op dit moment begeleidt en ondersteunt Transmuralis de netwerken Dementie, Palliatieve Zorg en CVA.

Zorgorganisaties kunnen deelnemer worden van een of meerdere netwerken (en daarmee van Transmuralis) als zij voldoen aan de toelatingscriteria zoals opgenomen in ons Deelnemersreglement.
Deelnemers van Transmuralis kunnen participeren in verschillende (zorginhoudelijke) werkgroepen en projecten, kunnen beschikken over door ons ontwikkelde tools en best-practices en kunnen met andere zorgorganisaties samenwerkingsafspraken maken om de kwaliteit van de transmurale zorg in de regio te verbeteren. Daarnaast bieden de netwerken inspiratiebijeenkomsten, kennisuitwisseling, scholingen en diverse vormen van informatievoorziening (learning community).

Klik hier voor de statuten van de Stichting Transmuraal Netwerk Zuid-Holland Noord.