Nieuws

Door het thuisconsult kunnen niet-wenselijke ziekenhuisopnames bij een crisissituatie thuis voorkomen worden.

In regio’s waar wijkverpleging, huisarts, hospices en ziekenhuis in de palliatieve fase intensief samenwerken ontvangen patiënten vaker persoonsgerichte en meer passende zorg, wat leidt tot minder ziekenhuisopnames.

Op diverse plekken in de regio worden lunches of een koffie-inloopmoment georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten.

Vanaf maart heeft Propallia, het bovenregionale consortium palliatieve zorg met partners vanuit de praktijk (netwerken palliatieve zorg), onderzoek en onderwijs, een nieuwe voorzitter. Mia van Leeuwen komt ons versterken en stelt zich graag voor:

De Zorgstandaard Dementie (2020) is een kwaliteitsstandaard die in april 2020 is opgenomen in het register van het Zorginstituut.

In onze regio wordt de klantreis dementie ingezet als hulpmiddel om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Op 31 januari kwamen geïnteresseerden weer (digitaal) bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over leven met niet-aangeboren hersenletsel. Dit keer was Belinda van der Elst te gast en was het thema hulpmiddelen.

De Warme overdracht ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Zij verbindt de professionals in ziekenhuizen met de professionals in de eerstelijnszorg.

Op 25 januari vond er een webinar over dementie plaats van de vakgroep Ouderengeneeskunde.

Voor veel lezers ben ik nieuw en daarom zal ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Ireen van Beurden en ik ben sinds 1 januari interim Directeur van Transmuralis.

Herkenning, het delen van de verlies- en rouwverhalen en het noemen van de naam van degene die zo wordt gemist, kunnen helpend zijn bij verlies en rouw.

Er zijn nog plekken vrij bij de aankomende cursusweek! Deskundigen gaan met stellen in gesprek over de uitdagingen van dementie en hoe zij daar mee om kunnen gaan, nu en in de toekomst.

Het centrum is een samenwerking tussen Topaz en ActiVite. Hun doel is de kwaliteit van leven van en de zorg, begeleiding en behandeling voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in onze regio te verbeteren.

Meer dan 350 persoonlijke verhalen werden verzameld. Een verzameling verhalen over de zorg in een buitengewone tijd.

Naast de introductie van de routekaart dementie voor professionals wordt in 2022 ook een nieuwe regionale en lokale wegwijzer voor mensen met dementie en hun naasten ontwikkeld.