Nieuws

Alweer de laatste nieuwsbrief van 2021. Een jaar waarin de zorg wederom in het middelpunt van de maatschappij en maatschappelijke discussie stond.

Onder de noemer ‘Samen werken aan liefdevolle zorg’ doen Leyden Academy en zorgorganisatie Topaz gezamenlijk onderzoek naar liefdevolle zorg in de ‘driehoek’ tussen bewoners met dementie, hun naasten en zorgmedewerkers.

In de week van de palliatieve zorg nam het Alrijne Ziekenhuis twee koppelbedden in gebruik. Hiermee kunnen zij nog beter aansluiten bij de wensen van de patiënt en zijn of haar naasten en zoveel mogelijk kwaliteit van leven bieden in de palliatieve fase.

In september is de PaTz-groep Leiderdorp gestart met een enthousiaste groep huisartsen, wijkverpleegkundigen, een consulent palliatieve zorg van het regionaal consultatieteam en apothekers. Vanuit alle huisartspraktijken in het dorp zijn huisartsen aanwezig.

Sinds oktober rijdt op maandag de Flexbus van Topaz. Dit is een groot succes. Zo vertelde een mevrouw tegen haar man, toen zij thuis kwam: “Dit was de mooiste dag uit mijn leven”.

Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd in de regio? Wat kunnen we van elkaar leren? Op 25 november laten we zien hoe je werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap. Mooie voorbeelden worden gedeeld.

Sinds 2019 komen de casemanagers dementie per subregio periodiek bij elkaar om van elkaar te leren en op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het gebied van (casemanagement) dementie.

Het is nog maar kort geleden dat we elkaar via dit voorwoord spraken en ik hoop dat iedereen in de tussentijd heeft kunnen genieten van een vorm van herfstvakantie.

Op 4 oktober vond de 3e (digitale) bijeenkomst plaats voor mensen met NAH en hun naasten in Zuid-Holland Noord. Dit keer ging het over het omgaan met (overweldigende) emoties. Het was weer een leerzame en fijne bijeenkomst.

RK Zorgcentrum Roomburgh in Leiden is bezig met de realisatie van een nieuwe etage voor mensen met een PG-indicatie. Op deze etage zullen ook 3 appartementen voor echtparen worden gerealiseerd.

Vanaf nu zijn de Bedside Singers ook actief in Leiden e.o. Bedside Singers zingen rondom het bed of de stoel a capella een aantal liedjes voor mensen in de laatste levensfase. 

Op 21 september, Wereld Alzheimer Dag, werd de Dementheek geopend in de bibliotheek in de Nieuwstraat van Leiden. Een mooi resultaat van de beweging die in Leiden gestart is om de gemeente dementievriendelijker te maken.

Door de oprichting van NeuroNet Zuid-Holland Noord (ZHN) is het eenvoudiger geworden om snel een kwalitatief goede behandelaar te vinden voor patiënten met Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH).

Op de agenda van het Kennisnetwerk CVA staan de komende maanden interessante bijeenkomsten gepland. 

Op 21 september werd in Leiderdorp een nieuwe website gelanceerd: Dementievriendelijk Leiderdorp. De website is één van de concrete resultaten die ontstaan zijn vanuit de beweging naar een dementievriendelijk Leiderdorp.