Nieuws

Herkenning, het delen van de verlies- en rouwverhalen en het noemen van de naam van degene die zo wordt gemist, kunnen helpend zijn bij verlies en rouw.

Er zijn nog plekken vrij bij de aankomende cursusweek! Deskundigen gaan met stellen in gesprek over de uitdagingen van dementie en hoe zij daar mee om kunnen gaan, nu en in de toekomst.

Het centrum is een samenwerking tussen Topaz en ActiVite. Hun doel is de kwaliteit van leven van en de zorg, begeleiding en behandeling voor mensen met dementie en hun mantelzorgers in onze regio te verbeteren.

Meer dan 350 persoonlijke verhalen werden verzameld. Een verzameling verhalen over de zorg in een buitengewone tijd.

Naast de introductie van de routekaart dementie voor professionals wordt in 2022 ook een nieuwe regionale en lokale wegwijzer voor mensen met dementie en hun naasten ontwikkeld. 

De ZorgApp ZHN, ontstaan vanuit een samenwerking met LUMC, Alrijne Zorggroep, Knooppunt Ketenzorg en het Dementienetwerk wordt vanaf 1-1-2022 niet meer (mede)gefinancierd vanuit Transmuralis.

Ook in 2022 gaan wij verder met het organiseren van bijeenkomsten voor mensen met NAH (en hun naasten), steeds met een ander thema. We doen dit samen met Paul Raterman, ambassadeur vanuit Hersenletsel.nl.

Slim incontinentiemateriaal kan de kwaliteit van leven van verpleeghuisbewoners verbeteren, daar zijn zowel onderzoekers als zorgmedewerkers het over eens. 

Zowel voor inwoners als professionals worden er in 2022 belangrijke hulpmiddelen geïntroduceerd: de routekaart dementie én de wegwijzer dementie.

De Zorgstandaard Dementie geeft de verbindende visie en dient als richtinggevend perspectief voor continue verbetering over het gehele dementietraject. Wat kan je ermee?

Binnen het dementienetwerk is het streven om dementiezorg- en ondersteuning zoveel mogelijk persoonsgericht en integraal aan te bieden gedurende het hele ziekteproces.

De klantreis dementie wordt ook in 2022 ingezet in de regio als hulpmiddel om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

In deze online werkconferentie (van 13.00 tot 17.00 uur) belichten we het thema ‘Samen beslissen’ breed en vanuit vele invalshoeken zodat u in uw eigen omgeving samen beslissen nog meer invulling kunt geven.

Het CVA-netwerk heeft aangegeven de CVA-zorg en ondersteuning die daarna volgt beter in beeld te willen krijgen en er mogelijk bij aan te sluiten.

26 Fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten en 4 revalidatieartsen namen op 2 november deel aan de eerste kennisbijeenkomst van Neuronet ZHN met als doel kennismaken, -delen en -opdoen.