Nieuws

U bent professional in de regio Zuid-Holland Noord en heeft een vraag over dementiezorg? Op maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag kunt u tussen 10.00 en 18.00 uur met uw vragen terecht bij het aanspreekpunt dementie via 06-53352110.

die zich bezighouden met CVA-zorg. Dankzij deze lijst kunnen professionals - uit de eerste én tweede lijn - elkaar bereiken als het gaat om doorverwijzen, afstemmen, samenwerken, overdragen en kennisuitwisseling en -ontwikkeling.

In 2016 organiseert Hospice Wassenaar, in samenwerking met Florence en de Stichting Maatschappelijke Ondersteuning Wassenaar, vier bijeenkomsten onder de titel Ongeneeslijk ziek, en dan . . . ? Tijdens deze avonden worden onderwerpen behandeld waarmee mensen in aanraking komen als ze te horen krijgen dat ze ongeneeslijk ziek zijn.

Succesvolle Netwerkavond CVA - Workshopavond CVA. Alle ingrediënten voor een succesvolle netwerkavond CVA waren aanwezig op 26 november jl.

De netwerkavond van 8 oktober Onbegrepen gedrag begrijpen is zeer succesvol geweest. 160 geïnteresseerden deden mee en schreven zich in voor 1 of meer workshops.

Om een beter beeld te krijgen van de hiaten in de dementiezorg in Zuid-Holland Noord, verzamelt Transmuralis schrijnende gevallen in de regio. Het Geriatrisch Netwerk heeft het initiatief genomen en het formulier ‘schrijnende gevallen’ ontwikkeld. Inzicht in de hiaten moet leiden tot een volgende stap naar betere zorg.

Onze LinkedIn groep heeft tot doel zorgprofessionals in de regio met elkaar in contact te brengen en ervaringen of vragen met elkaar te delen. Wordt lid!