Nieuws

Vandaag (16 mei) is Veronique Bekendam gestart als directeur van Transmuralis.

De weg door rouw hoef je niet alleen te gaan, ook een hulpverlener niet. Dat was het vertrekpunt van de bijeenkomst in maart. 

In 2021 is hard gewerkt om het project vroegsignalering complexe ouderenzorg verder vorm te geven. Er zijn twee werkgroepen samengesteld, te weten Cognitie en Crisis & ad-hoc situaties.

De routekaart dementie, die voor en door professionals gemaakt is, staat online. De routekaart ondersteunt en verbindt professionals regionaal en lokaal rondom dementiezorg.

Het begeleiden van mensen in de palliatieve fase is uitdagend werk waar verzorgenden goed op moeten zijn voorbereid.

Door het thuisconsult kunnen niet-wenselijke ziekenhuisopnames bij een crisissituatie thuis voorkomen worden.

In regio’s waar wijkverpleging, huisarts, hospices en ziekenhuis in de palliatieve fase intensief samenwerken ontvangen patiënten vaker persoonsgerichte en meer passende zorg, wat leidt tot minder ziekenhuisopnames.

Op diverse plekken in de regio worden lunches of een koffie-inloopmoment georganiseerd voor mensen met niet-aangeboren hersenletsel (NAH) en hun naasten.

Vanaf maart heeft Propallia, het bovenregionale consortium palliatieve zorg met partners vanuit de praktijk (netwerken palliatieve zorg), onderzoek en onderwijs, een nieuwe voorzitter. Mia van Leeuwen komt ons versterken en stelt zich graag voor:

De Zorgstandaard Dementie (2020) is een kwaliteitsstandaard die in april 2020 is opgenomen in het register van het Zorginstituut.

In onze regio wordt de klantreis dementie ingezet als hulpmiddel om de zorg en ondersteuning voor mensen met dementie en hun naasten te verbeteren.

Op 31 januari kwamen geïnteresseerden weer (digitaal) bij elkaar om ervaringen uit te wisselen over leven met niet-aangeboren hersenletsel. Dit keer was Belinda van der Elst te gast en was het thema hulpmiddelen.

De Warme overdracht ondersteunt in de begeleiding van kwetsbare ouderen die na een ziekenhuisopname weer thuis komen. Zij verbindt de professionals in ziekenhuizen met de professionals in de eerstelijnszorg.

Op 25 januari vond er een webinar over dementie plaats van de vakgroep Ouderengeneeskunde.

Voor veel lezers ben ik nieuw en daarom zal ik mij eerst even voorstellen. Mijn naam is Ireen van Beurden en ik ben sinds 1 januari interim Directeur van Transmuralis.