Nieuws

Hoe ervaren mensen met dementie en hun naasten de zorg en ondersteuning in de gemeente Alphen aan den Rijn? De werkplaats sociaal domein ging in gesprek met hen en bracht de ervaringen in beeld.

Regionale cijfers beginnen gunstiger beeld te vertonen - 13 november 2020

Vanaf het moment dat iemand hoort dat hij ongeneeslijk ziek is, is de behoefte aan informatie groot. In het magazine Pal voor u vertellen deskundigen en mensen die dit zelf meemaken waar je mee te maken kunt krijgen en hoe je hiermee om kunt gaan.

Regionale cijfers minder gunstig dan landelijke trend - 6 november 2020

Vanwege corona is het symposium dit jaar anders van opzet dan we gewend zijn. Maar daarom niet minder waardevol wat betreft de inhoud! Het biedt nieuwe kansen die in een live symposium niet mogelijk zijn. 

In verband met het aanstaande vertrek van Louise Crama bij Transmuralis start Joan Veldhuizen per 1 oktober als nieuwe programmaleider CVA. Joan is al bijna twee jaar werkzaam bij Transmuralis en pakt deze rol op naast haar werkzaamheden als programmaleider Dementie.

Iedere 2 jaar houdt Alzheimer Nl samen met het Nederlands Instituut voor Onderzoek van de Gezondheidszorg (Nivel) een onderzoek onder mantelzorgers van mensen met dementie.

Van een voortvarende start en voorzichtig terugblikken op onze resultaten tot een afscheid!

In 2019 en begin 2020 zijn er zo’n 27 koppelbedden geplaatst in ziekenhuizen, verpleeghuizen en hospices. Een koppelbed heeft een matras met een verbreding, waardoor hij naadloos aansluit en heel eenvoudig een volwaardig tweepersoons-hoog-laagbed vormt.

Mantelzorgers zijn onmisbaar in de zorg voor mensen met dementie. Alzheimer Nederland vindt het daarom belangrijk om te weten wat er leeft onder mantelzorgers. Zo kunnen zij beter opkomen voor hun belangen en voor de belangen van de mensen voor wie zij zorgen.

Op 1 juli bestond het Centrum voor Levensvragen 1 jaar. Het afgelopen jaar stond in het teken van het opzetten en verder ontwikkelen van het Centrum. Er is een website ontwikkeld, er zijn brochures uitgegeven en bovenal zijn er bewoners met levensvragen geholpen.

Iedere CVA-patiënt die na ziekenhuisopname of revalidatie terugkeert naar huis wordt aangemeld bij de Centrale zorgverlener (een in neurologie gespecialiseerde verpleegkundige) van Marente of ActiVite. 

De komende maanden gaat de programmaleider dementie van Transmuralis in gesprek met de aangesloten organisaties van het dementienetwerk over de vertaling van de landelijke zorgstandaard dementie naar een lerend (regionaal) dementienetwerk.

Zoals bijna alle scholingen konden ook de casuïstiekbesprekingen de afgelopen maanden niet doorgaan. Uit een peiling onder verpleegkundigen bleek echter behoefte te bestaan om de bijeenkomsten online doorgang te laten vinden.

Patiënten zoveel mogelijk vrijwaren van onwenselijke druk door de crisis en hun omgeving.