Nieuws

Agora en ZonMw organiseren in november drie masterclasses over het thema zingeving. De onderwerpen zijn gericht op zingeving in het sociaal domein, zingeving voor ouders van ernstig zieke kinderen en existentiële zingeving.

Het is inmiddels alweer oktober en dat betekent dat we aan het laatste kwartaal van 2021 zijn begonnen.

Tijdens de tweede (digitale) bijeenkomst voor mensen met NAH, die plaatsvond op 14 juni,  gingen wij met elkaar in gesprek over manieren om rust te krijgen in je hoofd.

Het wijksamenwerkingsverband (WSV) in de gemeente Kaag en Braassem heeft inmiddels de volgende stap gezet in de digitale verbinding rondom dementie. 

In de regio Zuid-Holland Noord willen we de zorg en ondersteuning van inwoners met dementie en hun mantelzorgers die op jongere leeftijd (< 65 jaar) hiermee te maken krijgen laten aansluiten bij hun behoeften. 

Casemanagement dementie blijkt keer op keer belangrijk te zijn voor mensen met dementie en hun naasten. Om de kwaliteit van het casemanagement hoog te houden gaan casemanagers ook na de zomer weer met elkaar in gesprek over hun belangrijke werk.

Wat is er de afgelopen twee jaar gebeurd in de regio? Wat kunnen we van elkaar leren? Op 25 november laten we zien hoe je werkt aan een dementievriendelijke gemeenschap.

Op 1 juli organiseerde Transmuralis een themabijeenkomst via Zoom over Advance Care Planning (ACP).  

Het is nu half juli, de zomervakantie in onze regio staat op het punt van beginnen en velen zien uit naar deze rustperiode na een ongekend eerste half jaar. Dit was mijn tekst precies een jaar geleden.

Op vrijdag 2 juli begint een vijfdelige serie van informatieve uitzendingen met betrekking tot keuzes in de laatste levensjaren op RTV Sleutelstad.

Op vrijdag 11 juni sloot de COVID-opvang Avant Groenhoven officieel. Dinsdag 25 mei is de laatste cliënt ontslagen. In de COVID-opvang werkten zorgmedewerkers uit tien verschillende zorgorganisaties vanuit het samenwerkingsverband Avant*.

Op 20 april sloten ruim 50 eerstelijns professionals aan bij de digitale informatiebijeenkomst over de aansluiting bij Neuronet ZHN. Inmiddels hebben ruim 25 collega’s zich aangesloten en zijn nu vindbaar voor patiënten en verwijzers.

Als je te horen hebt gekregen dat je niet meer beter wordt, staat de wereld op z’n kop. Dan kun je wel een steuntje in de rug gebruiken. gewoon thuis, van een geestelijk verzorger. Hoe kan een geestelijk verzorger iemand helpen het leven weer op de rails te krijgen?

Sinds 2016 is de palliatieve overdracht in POINT ingebouwd. De module verschijnt in de verpleegkundige overdracht, zodra het duidelijk is dat het een patiënt in de palliatieve fase betreft.

De afgelopen periode is met afgevaardigden van alle crisiszorgaanbieders (ActiVite, Alrijne, Marente, Topaz) en het zorgkantoor Z&Z gewerkt aan regionale afspraken over crisiszorg.