Nieuws

Hoe doen ze het eigenlijk in Teylingen? Voor de rubriek “Gluren bij de buren” (..voor een dementievriendelijke regio) blijven we ook dit keer nog even hangen in de Bollenstreek.

Het wijksamenwerkingsverband in de gemeente Kaag en Braassem wordt digitaal verbonden met elkaar. Om mensen met dementie en hun naasten nog beter te ondersteunen gaan meer professionals gebruikmaken van de ZorgApp.

Geestelijke verzorging bij mensen met dementie, hoe werkt dat? Wat zijn vraagstukken die besproken kunnen worden en hoe regel je een geestelijk verzorger in de regio?

In 2021 werken wij verder aan regiobrede kwaliteitsverbetering door deskundigheidsbevordering en het oplossen van knelpunten. Casemanagement is vindbaar, beschikbaar en van goede kwaliteit.

Er wordt bij Transmuralis hard gewerkt aan een regionale CVA-gids, bedoeld voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt en hun naasten.

De interventie Signaleren Niet Pluis gevoel, waar zorgorganisaties uit het dementienetwerk aan bijgedragen hebben, is beoordeeld als Goed beschreven door een onafhankelijk panel van praktijkbeoordelaars.

Eerder meldden we u al dat de ZonMW projecten Oog voor naasten2 (ON2) en In gesprek met de burger toegekend zijn.

Het ministerie van VWS heeft besloten de subsidieverstrekking aan de netwerken Palliatieve zorg voor de geestelijke verzorging in de thuissituatie voor een jaar te continueren.

In de afgelopen 5 jaar zijn tientallen Palliantie-projecten opgezet, uitgevoerd en omarmd door de praktijk. In het online magazine 5 jaar Palliantie leest u de resultaten en wat er nog in het verschiet ligt.

Alweer de laatste nieuwsbrief van dit buitengewone jaar. Een jaar waarin COVID nadrukkelijk de aandacht opeiste maar ook een jaar waarin de zorgsector zich op een fenomenale wijze heeft gepresenteerd.

Helaas zien we het aantal besmettingen in het land maar ook in onze regio nog niet dalen. Het aantal besmettingen per dag ligt in de buurt van de piek van de 2e golf. Daarmee is er sprake van een 3e golf, bovenop de zorg die patiënten uit golf 2 nodig hebben.

Regionale cijfers beginnen gunstiger beeld te vertonen - 27 november 2020

In deze rubriek gaat programmaleider Dementie Joan Veldhuizen in gesprek met betrokken mensen uit een van de dertien gemeenten in onze regio. Het onderwerp: werken aan een dementievriendelijke gemeenschap. Aflevering 2: Lisse

Naast advies van farmacologische aard, zoeken zorgverleners vaak ook een sparringpartner in de specialist palliatieve zorg wanneer zij om consultatie vragen.

Na een pilot in 2019 heeft Transmuralis de Warme overdracht in de regio Zuid-Holland Noord geïmplementeerd bij de ziekenhuizen Alrijne en LUMC en bij de thuiszorgorganisaties Libertas Leiden, Marente en ActiVite.