Nieuws

De Wegwijzer Palliatieve Zorg is recent herzien. De wegwijzer geeft een overzicht van betrouwbare folders, brochures en websites die voor u en/of uw naasten beschikbaar zijn.

Transmuralis is tezamen met Sleutelnet verhuisd naar een nieuwe locatie aan de Morssingel 3 te Leiden.

De eerste nieuwsbrief van 2019 komt uit in februari!

De nieuwe uitgave Pal voor u Ik leef bij de dag is uitgebracht. Het magazine deelt informatie en ervaringen over omgaan met een ongeneeslijke ziekte. In deze editie deelt voetbalcoach Foppe de Haan (75) een mooi persoonlijk verhaal. Op jonge leeftijd verloor hij zijn moeder, ze was psychisch ziek. Hij las veel boeken over het rouwproces.

De Stichting Terminale Thuiszorg door vrijwilligers Leiden en omstreken gaat verder onder een nieuwe naam: Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg Leiden en Omgeving (kortweg VPTZ Leiden en omgeving).

Op 30 oktober 2018 organiseert Effectyf een ronde tafel bijeenkomst voor huisartsen, revalidatieartsen, bedrijfsartsen en verzekeringsartsen. Want als het gaat om de re-integratie van werknemers met niet-aangeboren hersenletsel, dan maakt een goede verbinding tussen deze (sociaal) geneeskundigen hét verschil.

Per 1 juli is de stand van de lege palliatieve bedden in de regio op ieder moment actueel. Vanaf dat moment wordt er real time ingevuld wat het aantal lege bedden is per hospice. Zo is er altijd een actueel overzicht beschikbaar.

U kunt 'm hier openen.

Op 11 juni vindt vanaf 14.30u de slotbijeenkomst plaats van Samen Beslissen binnen de CVA-keten, bij het Rijnlands Revalidatie Centrum in Leiden. Deze slotbijeenkomst is bedoeld voor oud-deelnemers aan de scholing maar ook voor zorgprofessionals uit de zorgketen ZH-N die nog niet in de gelegenheid zijn geweest een scholing te volgen.

Deze bijeenkomst vindt plaats op 7 juni bij ActiVite in Leiderdorp en gaat vooral over de vraag: wat heeft u nodig om het probleem zorgmijders aan te pakken? Wat moet er gebeuren in het veld?

U kunt 'm hier openen.

Dat was het thema van de drukbezochte netwerkbijeenkomst van het netwerk dementie op 13 december jl.

Mensen met een korte levensverwachting kunnen veel hoop hebben. Zelfs hoop op genezing, ondanks besef van prognose.  Veel hulpverleners vinden het lastig hiermee om te gaan. De handreiking "Omgaan met hoop" biedt handvatten om op een zorgvuldige manier met vragen en situaties om te gaan.

U kunt 'm hier openen.

Op 18 april is Stefan Fiselier gestart als directeur bij Transmuralis. Hij neemt daarmee het stokje over van Edwin van Alphen die in de loop van de maand mei vertrekt.