Nieuws

In de regio Zuid-Holland Noord worden stappen gezet om aan te sluiten bij het reeds bestaande Neuronet.

Wie vragen heeft over (de gevolgen van) hersenletsel kan nu terecht bij één landelijke toegangspoort: Breinlijn. Mensen met hersenletsel, hun naasten en professionals kunnen daar terecht voor vragen en casuïstiek over hersenletsel.

In oktober vorig jaar staken dementiebetrokkenen in de gemeente Leiden de digitale koppen bij elkaar. Het onderwerp: hoe werken wij samen, met de Leidse gemeenschap, toe naar een stad waar het voor mensen met dementie en hun mantelzorgers goed wonen is.

Er wordt bij Transmuralis - in samenwerking met het CVA-netwerk - hard gewerkt aan een regionale CVA-gids, bedoeld voor mensen die een CVA hebben doorgemaakt en hun naasten. De verwachting is dat de gids begin maart klaar is voor verspreiding.

‘Slimme technologie’ om cliënten te ondersteunen, zorgmedewerkers te ontlasten en de zorg te verbeteren is ruim voorhanden. Maar welke innovaties hebben écht meerwaarde? 

Bij het schrijven van dit voorwoord vriest het buiten stevig, zijn sloten en plassen nagenoeg allemaal bevroren en zien we uit naar een zonnig weekend vol onbezorgde winterse activiteiten.

In 2021 richt het netwerk zich op passende CVA-zorg en ondersteuning in alle fases, kwaliteitsverbetering door het versterken van de samenwerking, het oplossen van knelpunten, monitoren en het delen van kennis en tot slot: communicatie, informatie en voorlichting.

Het zorgkantoor en zorgaanbieders hebben onvoldoende inzicht in de vraagontwikkeling en capaciteitsontwikkeling met betrekking tot de Wlz. Vanaf 2021 geldt een nieuwe structuur.

Het begeleiden van mensen in de palliatieve fase is uitdagend werk waar verzorgenden goed op moeten zijn voorbereid. Juist in deze levensfase kunnen zij veel betekenen voor de cliënt. Het netwerk heeft daarom een incompany leergang ontwikkeld met keuzemodules.

Tijdens de COVID-19-pandemie wordt het belang van proactieve zorgplanning (ook wel ‘advance care planning’) en de goede vindbaarheid en overdracht van vastgelegde behandelwensen en –grenzen eens te meer duidelijk.

Zorgorganisaties uit de regio slaan handen inéén.

De Handreiking financiering palliatieve zorg is een handzaam jaarlijks overzicht van de regelgeving en structuur rond de financiering van palliatieve zorg in de meest gebruikelijke zorgsettingen.

Christine was 31 toen zij in 1995 een bacteriële bloedinfectie opliep waardoor haar rechterbovenbeen geamputeerd moest worden. Tijdens de operatie kreeg zij een hartstilstand met als gevolg zuurstoftekort in de hersenen. 

Op 13 oktober staken dementiebetrokkenen in de gemeente Leiden de digitale koppen bij elkaar op initiatief van Niels Rood (gemeente Leiden), Martine Heruer (Topaz) en Joan Veldhuizen (Transmuralis).

De gids voor mensen met dementie en hun mantelzorgers wordt eind dit jaar opnieuw uitgebracht. Naast algemene informatie is hierin ook terug te vinden waar mensen met dementie en hun naasten terecht kunnen voor informatie, ondersteuning en zorg.