Feature Image

Wisselingen in bestuur Transmuralis

Op 25 oktober hebben we afscheid genomen van Lia de Jongh (vz. Transmuralis, vz RvB Topaz) en Willem Wiegersma (lid AB Transmuralis en vz. RvB Basalt) als bestuursleden van Transmuralis. 

Lia is bijna 4 jaar voorzitter van Transmuralis geweest en heeft zich vol overgave beziggehouden met belangrijke vraagstukken als: Wat speelt er? Welke koers gaan we als Transmuralis inzetten en welke lijnen zetten we uit? en Doen we de juiste dingen? Haar doel: kwetsbare mensen helpen om naadloos door de zorg heen te gaan. Wij zijn haar veel dank verschuldigd voor haar tomeloze inzet gedurende deze jaren!

We danken Willem Wiegersma o.a. voor zijn actieve rol bij het netwerk CVA. Door zijn toedoen heeft het netwerk de laatste jaren aan meerwaarde gewonnen en worden er steeds meer ketenspecifieke activiteiten vanuit het netwerk ontplooid. Willem, dank namens Transmuralis!

Verheugd kunnen we melden dat Heidi van den Brink de nieuwe bestuursvoorzitter van Transmuralis wordt. In deze nieuwsbrief  treft u een kort nieuwsbericht hierover aan. Sam Schoch (bestuurder bij GGZ Rivierduinen) neemt het penningmeesterschap in het DB van Transmuralis over van Yvonne Wilders (vz. RvB Alrijne).