Feature Image

Werving klantreis dementie en migratie in volle gang

In een eerdere editie van deze nieuwsbrief hebben we u geïnformeerd over de klantreis voor mensen met dementie en een migratieachtergrond.

Het doel van deze klantreis is de ervaringen van migranten met dementie en hun naasten in beeld te brengen. Deze inzichten worden gebruikt om samen met zorgprofessionals de zorg en ondersteuning beter te laten aansluiten op deze specifieke doelgroep.

Inmiddels zijn de interviews met mantelzorgers gestart. Er zijn al enkele aanmeldingen binnengekomen, maar we zijn nog altijd op zoek naar meer mantelzorgers die bereid zijn tot deelname aan een interview ten behoeve van deze klantreis. Het gaat in dit geval om mantelzorgers van mensen met dementie en een niet-Nederlandse achtergrond uit de regio Zuid-Holland Noord.

Wanneer u een mantelzorger kent, passend binnen de doelgroep en met (mogelijke) bereidheid tot deelname aan het onderzoek, kunt u contact opnemen met Marieke Zebregs, programmaleider dementie bij Transmuralis via mariekezebregs@transmuralis.nl / 06-47980247 of met Margaret von Faber, senior onderzoeker Werkplaats Sociaal Domein, via faber.von.m@hsleiden.nl / 06-25709843.

Tot slot attenderen we u graag op de scholing, die Transmuralis 24 november organiseert voor zorgprofessionals over dementie met een migratieachtergrond. Zie voor meer informatie en inschrijving de website van Transmuralis.