Feature Image

Voorwoord nieuwsbrief maart

Sociaal werk aangesloten bij Transmuralis, voortgang transformatieplannen en regionale logeervoorziening geopend!

Per 13 februari 2024 zijn veertien sociaalwerkorganisaties uit onze regio lid geworden van Transmuralis. Een belangrijke stap voor de regio om de verbinding tussen zorg en welzijn verder te verstevigen en van groot belang bij de domeinoverstijgende samenwerking! De veertien organisaties voor sociaal werk in de regio Zuid-Holland Noord vaardigen namens hun organisaties één bestuurder (Dhr. M. Bastiaansen, bestuurder Participe) af die hen vertegenwoordigt in het Algemeen Bestuur van Transmuralis. In deze nieuwsbrief kunt u een kennismakingsinterview met Marcel Bastiaansen lezen.

De komende maanden werken we intensief aan het gereed krijgen van de transformatieopgaven, die goedgekeurd zijn in de snelle toets van Transmuralis:

  • Acute Zorg
  • Capaciteit en Coördinatie (RAP)
  • Ouderen
  • Mentaal Welbevinden/GGZ
  • Chronische aandoeningen
  • Leefstijl & Positieve Gezondheid

In deze nieuwsbrief kunt u de voortgang lezen van enkele transformatie-opgaven. Het plan is om begin juni alle transformatie-opgaven te hebben uitwerkt, zodat we, wederom gebundeld net als de gebundelde snelle toets de transformatieplannen nog voor de zomer bij de verzekeraars kunnen indienen. Deze transformatie-opgaven worden uitgewerkt door diverse werkgroepen en thematafels, waarin onze leden en andere stakeholders (o.a. gemeenten) zijn vertegenwoordigd. We krijgen ondersteuning bij een aantal transformatie-opgaven van het consultancybureau IG&H.

We hebben weer uitbreiding van het Transmuralis team. Onze nieuwe collega José de Korte is begin februari bij ons aan de slag gegaan als projectleider van de projecten ‘Rondom de Mens’ en de regionale logeerzorgvoorziening.

Positief om te vermelden is dat begin februari de regionale respijtvoorziening geopend is om mantelzorgers te ontlasten. Er zijn al vele aanvragen binnen gekomen en de eerste logés hebben inmiddels gebruik gemaakt van de logeervoorziening. 

Binnen het netwerk Palliatieve Zorg is de werkgroep Proactieve Zorgplanning (ACP) van start gegaan waarbij het doel is om tot regionale afspraken te komen met betrekking tot vastlegging, overdracht en inzage. Van groot belang in het kader van Passende Zorg.

Er is nog veel meer nieuws. Dat leest u in deze nieuwsbrief. Veel leesplezier!

Veronique Bekendam

Directeur