Feature Image

Voorwoord nieuwsbrief december

Nu het einde van het jaar nabij is, is dit een natuurlijk moment om terug en vooruit te blikken.

Terugblik

Het afgelopen jaar is er samen met al onze leden enorm hard gewerkt en veel bereikt op het gebied van regionale samenwerking. Wij bedanken dan ook al onze leden en ketenpartners voor de fijne samenwerking, het harde werken, de constructieve houding en ook wel het gezamenlijke plezier, waarbij we met elkaar mooie resultaten dit jaar hebben gerealiseerd.

Regionale samenwerking tussen partijen en domein overstijgend is voor veel van de huidige problemen in de zorg het panacee. Wij nemen onze rol van domein overstijgende samenwerking serieus en we merken dat we steeds meer gevonden en benaderd worden voor uiteenlopende onderwerpen, waarbij we vanzelfsprekend ondersteunen waar dit kan.

Een mooi resultaat dit jaar is de goedkeuring van de gebundelde snelle toets in het kader van het Integraal Zorgakkoord (IZA). Er worden op de verschillende onderdelen nu transformatieplannen opgesteld, waar vooral ook door veel mensen uit de eigen organisaties tijd en energie in gestoken wordt. De geformaliseerde samenwerking met de 13 gemeenten in Zuid-Holland Noord is o.a. één van de mooie ontwikkelingen die voortkomt uit het Integraal Zorgakkoord.

Een andere mijlpaal is de oplevering eind dit jaar van het regioplan IZA voor Zuid-Holland Noord in opdracht van Zorg en Zekerheid en de gemeenten.

De netwerken (Palliatieve Zorg, Dementie en CVA) hebben een dynamisch en succesvol jaar gehad waarbij hun zichtbaarheid in de regio is toegenomen.

Als laatste om te benoemen is natuurlijk het geslaagde evenement in bij Scheltema in Leiden ter ere van ons 10-jarig jubileum.

Vooruitblik

Het jaarplan 2024 kunt u inzien via deze link. U kunt in dit plan lezen dat we de succesvolle ontwikkeling van de laatste jaren voortzetten en daarnaast als groot extra onderwerp de uitwerking van het Integraal Zorgakkoord op verschillende onderdelen hebben. Het jaarplan en de onderliggende begroting zijn zeer recent door het algemeen bestuur van Transmuralis geaccordeerd, zodat we met dit bestuurlijke commitment goed voorbereid een snelle start kunnen maken met alle activiteiten in 2024.

Het team van Transmuralis heeft veel zin in 2024! Maar eerst……. thuis genieten met familie en vrienden.

Wij wensen jullie liefdevolle dagen en een prachtig nieuwjaar!

Veronique Bekendam

Directeur