Feature Image

Voorbereidingen introductie casemanager hersenletsel

Binnen de regio Zuid-Holland Noord volgen we de ontwikkelingen rondom het casemanagement hersenletsel nauwlettend.

Casemanagers hersenletsel bieden inmiddels in vier provincies ondersteuning aan mensen met hersenletsel en/of hun naasten die in een complexe situatie zijn beland. Juist wanneer mensen met hersenletsel zijn vastgelopen in hun zoektocht naar de juiste zorg of ondersteuning biedt de casemanager hersenletsel begeleiding.

Deze landelijke pilots casemanagement hersenletsel, die in 2019 met deze werkwijze zijn gestart, laten zeer positieve resultaten zien. De minister heeft recent besloten de pilots te verlengen tot 2027 en een bredere landelijke uitrol te stimuleren. De eerste concrete stappen hierin worden in 2024 verwacht.

Vanuit het regionale CVA-netwerk is een werkgroep opgericht, die de ontwikkelingen volgt en de klankbordgroep adviseert over eventuele implementatie binnen onze regio. Via de nieuwsbrief houden we u op de hoogte over deze ontwikkelingen.