Feature Image

Update producten Netwerk Palliatieve zorg

Op zoek naar informatie voor het goed regelen en overdragen van palliatieve zorg? Maak dan gebruik van de instrumenten en handreikingen op de website van Transmuralis.

Op onze website zijn van 12 thuiszorgorganisaties de verpleegkundige routekaarten te raadplegen. Deze verpleegkundige routekaarten weergeven de afspraken rondom de overdracht (van het ziekenhuis naar thuiszorgorganisatie en van thuiszorgorganisatie naar ziekenhuis), de interne en externe consultatiemogelijkheden en de contactgegevens.

Ook het overzicht met telefoonnummers voor verlenen palliatieve zorg is weer up-to-date. Dit document biedt een overzicht van de mogelijkheden voor palliatieve thuiszorg en specialistische thuiszorg in de regio. Ook vindt u er o.a. informatie over hospices, aanvullende diensten en overige relevante contactgegevens.

Tot slot is de Wegwijzer Palliatieve Zorg herzien. Wijs uw patiënten en hun naasten op deze digitale brochure die een overzicht biedt van betrouwbare folders, apps en websites. Bekijk de Wegwijzer hier.