Feature Image

Uitnodiging 4 juli: casuïstiekbespreking verpleegkundigen

Op 4 juli organiseren we de derde casuïstiekbespreking van dit jaar. Dit keer staat culturele zorg in de palliatieve fase centraal. Want, hoe werkt dat bij bijvoorbeeld Joodse mensen of mensen uit Suriname?

De gangbare manier van praten over ziekte en dood, kan voor mensen met een andere culturele achtergrond te direct zijn. Verschillen in opvattingen over ziekte en dood bemoeilijken de communicatie tussen patiënten en hulpverleners. Er kunnen dilemma’s en spanningen ontstaan tussen professioneel handelen, eigen normen en waarden. Hoe houd u rekening met de culturele achtergrond van de patiënt en verliest u uw eigen normen en waarden niet uit het oog? Welke opvattingen en rituelen rondom het sterven zijn er in verschillende religies?

Tijdens deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Wij nodigen u uit om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren.

Inschrijven voor deze bijeenkomst is mogelijk via deze link. Let op: er is een gelimiteerd aantal plaatsen beschikbaar.

Kijk voor meer scholingen en bijeenkomsten in de scholingsagenda van Transmuralis.