Feature Image

Transmuralis verwelkomt 14 sociaalwerkorganisaties: een interview met afgevaardigd bestuurder Marcel Bastiaansen

Het is hoog tijd om nader kennis te maken met Marcel Bastiaansen, bestuurder bij Participe, en een aantal vragen op hem af te vuren.

Per 13 februari 2024 zijn veertien regionale sociaalwerkorganisaties aangesloten bij Transmuralis. Marcel Bastiaansen bekleedt de rol van afgevaardigde en is gerechtigd om namens de organisaties voor sociaal werk in de bestuursvergaderingen van Transmuralis mee te beslissen en te stemmen. De van oorsprong kinderpsycholoog vertelt dat hij het ontzettend leuk vindt om weer in deze regio terug te zijn. Marcel heeft 20 jaar voor verschillende gemeentes in Nederland gewerkt, waarvan een aantal jaren in de gemeenten Alphen aan den Rijn en Kaag en Braassem als ambtenaar. Hij werkt sinds drie jaar als bestuurder bij Participe. ‘‘Ik zie hoe het bruist in deze regio en wat hier aan mooie dingen gebeuren. Ik ben heel erg blij dat ik nu als bestuurder van Participe, namens veertien organisaties, een bijdrage mag leveren aan de zorgtransformatie’’.

Waarom is het voor de 14 sociaalwerkorganisaties belangrijk om aangesloten te zijn bij Transmuralis?
‘‘Allereerst wil ik aangeven dat het regionaal verenigen van sociaalwerkorganisaties behoorlijk uniek is. Dat is nog bijna nergens in Nederland van de grond gekomen. Door als sociaalwerkorganisaties samen te werken, kunnen we elkaar inspireren en gezamenlijk een veel betere positie in de regio aannemen richting bijvoorbeeld een ziekenhuis of een eerstelijnsorganisatie. ’’

Wat kunnen de sociaalwerkorganisaties bijdragen aan Transmuralis? 
‘‘Ik denk dat het sociaal domein van gemeentes vreselijk veel kan betekenen in de verandering van de zorg. Denk aan eerder afschalen en/of ervoor zorgen dat mensen misschien helemaal geen zorg hoeven te krijgen. Met lichtere hulp kun je veel (meer) bereiken. Sociaalwerkorganisaties kunnen het voor zorgorganisaties makkelijker maken, om uiteindelijk de kosten te drukken en het voor zorgverleners beter te maken.’’

‘‘Wij hebben een groot netwerk van niet-medisch geschoolde mensen die geschoold zijn in naar mensen kijken, naar wat hun talenten zijn, in plaats van naar ziektes. Wij zijn sterk in het bouwen van sterke samenlevingen en mensen daar in mee laten doen naar vermogen. Welzijnsorganisaties zijn verder heel erg bedreven in het stimuleren en coördineren van vrijwilligers, daar zit één van onze expertises. We kunnen heel veel betekenen met de inzet van studenten en vrijwilligers.’’

‘‘Daarnaast is het heel waardevol dat enkele van de aangesloten sociaalwerkorganisaties ook in andere regio’s werken. Wij nemen de lessen die andere regio’s hebben geleerd, mee naar Zuid-Holland Noord.’’

Wat vind je goed aan de transmurale samenwerking in de regio Zuid-Holland Noord?
‘‘Ik vind het in alle eerlijkheid vreselijk gaaf dat een groep van verschillende soorten zorgorganisaties met elkaar optrekt om de verbinding te leggen tussen bijvoorbeeld ziekenhuis en Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg(VVT) of tussen geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de eerstelijn. Want, het zijn allemaal verschillende ‘kolommen’, maar het gaat wel vaak over dezelfde mensen. Het is van hele grote meerwaarde als wij met elkaar ‘de schotten’ weg kunnen halen.’’

‘‘Ik voorspel dat, door de aansluiting van de sociaalwerkorganisaties bij Transmuralis, door de middelen die we tot onze beschikking hebben én het lef dat er getoond wordt in de regio, Transmuralis binnen de kortste keren koploper kan worden in het uitwerken van de IZA akkoorden. Dit is ook een ambitie die ik meeneem.’’

Waar liggen, volgens jou, nog verbeterkansen wat betreft de transmurale samenwerking in de regio Zuid-Holland Noord?
‘‘Ik denk dat het belangrijk is dat de gemeenten ook goed aangehaakt zijn en samen dingen gaan ontwikkelen in plaats van ieder voor zich. Als het 14 sociaalwerkorganisaties lukt om gezamenlijk op te trekken, dan moet het de gemeenten in onze regio ook lukken!’’

De sociaalwerkorganisaties waren inzake de uitvoering van het Integraal Zorgakkoord (IZA) reeds betrokken bij enkele thema’s uit het IZA-regioplan van Transmuralis. Kun je daar iets meer over vertellen?
‘‘Verschillende sociaalwerkorganisaties zijn afzonderlijk bevraagd over de thema’s Ouderen, Mentaal welbevinden, Leefstijl en positieve gezondheid. Het is écht vernieuwend en van meerwaarde dat onze verschillende bevindingen en visies nu samen gebracht worden.’’
‘‘Als voorbeeld, één van onze organisaties is gevraagd om op het gebied van ouderen mee te werken aan de pilot sociale benadering dementie (Project: Rondom de mens). Die organisatie zit dan niet alleen namens zichzelf aan tafel, maar zij heeft ons allemaal als meedenkkracht. We hebben de afgelopen tijd heel veel geïnvesteerd in elkaar beter leren kennen en in kennisvergroting. We brengen allemaal andere inzichten mee en al die inzichten bij elkaar, helpen om de sociaalwerkorganisaties goed te vertegenwoordigen.’’

Wanneer is deelname van de 14 sociaalwerkorganisaties aan Transmuralis een succes?
‘‘Als door de inzet van sociaalwerkorganisaties bewegingen in de regio ontstaan waardoor inwoners (mensen) nog meer centraal komen te staan, het werk voor zorgorganisaties ongecompliceerder wordt, daarmee uiteindelijk de kosten gedrukt worden, het werk voor zorgverleners leuker en beter is en alle inwoners goed ondersteund worden.’’