Feature Image

Transmuralis heeft het gebundelde IZA-transformatieplan gereed

Het Algemeen Bestuur van Transmuralis heeft het gebundelde IZA-transformatieplan voor Zuid-Holland Noord vastgesteld. Het bestaat uit zeven deelplannen en is gericht op passende en toekomstbestendige zorg en welzijn in de regio. Het gebundelde plan is op 17 juni aan de verzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis aangeboden ter goedkeuring.

Het gebundelde transformatieplan is tot stand gekomen vanuit de samenwerking met veel verschillende regionale partijen uit de zorg en het sociaal domein, onder coördinatie van Transmuralis. In dit proces vond waar nodig ook afstemming plaats met Zorg en Zekerheid.

De deelplannen
In het transformatieplan zijn zeven deelplannen opgenomen:

  • Coördinatie & capaciteit
  • Mentaal gezondheidsnetwerk
  • Ouderen langer thuis
  • PO-Sociaal en WelZo-groepen
  • Knieartrose
  • Regionale valpreventie aanpak
  • Arbeidsmarktprogramma

Twee deelplannen zijn vrij ver gevorderd maar worden in een later stadium ingediend. Dit betreft het transformatieplan Acute GGZ (in samenwerking met de regio Midden-Holland) en het transformatieplan Zorgcoördinatie voor Burgers.

Teamwork
“Er is de afgelopen maanden hard gewerkt door alle betrokkenen vanuit de verschillende organisaties. Er is sprake van enorm teamwork”, reageert Transmuralis-directeur Veronique Bekendam. “Samen zijn de partijen verantwoordelijk om de mijlpalen te halen die in elk plan zijn opgenomen voor de komende jaren.”

Het belang daarvan is helder, aldus Bekendam. “We willen de zorg in Zuid-Holland Noord toegankelijk en betaalbaar houden, in een situatie dat de zorgvraag toeneemt maar het aanbod onder druk staat, met name door krapte op de arbeidsmarkt. Domeinoverstijgende regionale samenwerking is hard nodig om inwoners passende zorg te kunnen blijven bieden.”

Vervolg
In het transformatieplan zijn onder meer de beoogde effecten, investeringsaanvragen, mijlpalen, monitoring en projectstructuren vastgelegd voor de deelplannen en het overkoepelende plan. Nu Transmuralis het transformatieplan heeft vastgesteld en ingediend, besluiten de verzekeraars Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis binnen acht weken over goedkeuring ervan.