Feature Image

Terugblik scholing Veilig Thuis

Op 24 augustus kwamen ruim vijftig zorgverleners bij elkaar tijdens de scholing Ouderenmishandeling, zo moeilijk als het lijkt! Een arts en een maatschappelijk werker van Veilig Thuis gaven voorlichting over de signalen van diverse vormen van ouderenmishandeling.

Ook kwamen de werkwijze en procedures van Veilig Thuis uitgebreid aan bod. In een open sfeer werden casussen besproken, waaruit bleek dat de samenwerking tussen Veilig Thuis en de casemanagers dementie niet altijd bevredigend verloopt. Het was leerzaam deze ervaringen met elkaar te delen. De nadrukkelijke oproep vanuit Veilig Thuis richting het werkveld is om vooral laagdrempelig contact met hen te zoeken. Dit geldt bij casussen waarin er twijfels zijn of er sprake is van mishandeling, maar ook bij vragen over de afhandeling van een gemelde casus.