Feature Image

Terugblik scholing Dementie bij mensen met een migratieachtergrond

Op 24 november j.l. organiseerden wij een scholingsbijeenkomst in samenwerking met het Expertisecentrum Pharos over mensen met dementie en een migratieachtergrond. 

Het was een leerzame, interactieve bijeenkomst, die enthousiast werd ontvangen door de deelnemers!

Pharos heeft diverse producten ontwikkeld, die beleidsmakers en zorgverleners kunnen gebruiken in hun werk voor én met migranten met dementie.

De afgelopen maanden hebben we regelmatig aandacht besteed in de nieuwsbrief aan deze specifieke doelgroep, waarvan de omvang fors toeneemt binnen onze regio. Mensen met dementie en een migratieachtergrond in onze regio worden nauwelijks gezien door onder andere de casemanagers dementie en andere zorgverleners. Hierbij spelen verschillende factoren een rol, zoals onbekendheid met het zorgaanbod, schaamte en taalbarrières. Transmuralis voert momenteel een onderzoek uit in samenwerking met de Werkplaats Sociaal Domein met als doel een betere aansluiting op de behoeften van deze doelgroep te realiseren.

Aanmelding van mantelzorgers, die willen bijdragen aan dit onderzoek, is nog altijd mogelijk via e-mail: mariekezebregs@transmuralis.nl.