Feature Image

Steeds meer vraag naar scholingen en bijeenkomsten van Transmuralis

De afgelopen tijd merken wij dat de behoefte aan scholingen en bijeenkomsten toeneemt.

Vanuit Transmuralis wordt binnen de netwerken veel aan deskundigheidsbevordering gedaan, waarbij de onderwerpen voor de scholingen in gezamenlijkheid met de partners worden bepaald. We zijn blij te kunnen constateren dat deze dienstverlening bij onze partners in de regio voldoet aan de behoefte. Scholingen en bijeenkomsten zitten snel vol (bijv. Psychiatrie in de laatste levensfase en het Leeratelier dementievriendelijke gemeente). Recent hebben wij dan ook besloten om enkele scholingen een extra keer aan te bieden. Dit betreft de scholing Juridische kwesties in de zorg en de scholing Palliatieve zorg bij mensen met dementie.

Vermeldenswaardig is natuurlijk ook de ‘Brein en Bios’ week van 18 t/m 22 september, die vanwege het grote succes vorig jaar, wederom plaatsvindt. Samen met het Expertisecentrum Dementie organiseren wij een week lang, in bioscoop Trianon, 2 voorstellingen per dag met films over dementie. In deze nieuwsbrief kunt u onder de verschillende kopjes meer lezen over ons scholingsaanbod en de netwerkbijeenkomsten.

Met betrekking tot het Integraal Zorgakkoord (IZA) en de vereisten daarvan regionaal, zijn we goed op weg. De Stuurgroep IZA is gevormd en de eerste vergadering staat gepland op 25 oktober. Voor het einde van het jaar dient het regioplan IZA Zuid-Holland Noord gereed te zijn. Tevens worden er plannen uitgewerkt op alle thema’s van het regioplan door verschillende werkgroepen/stuurgroepen. De eerste stap bij deze planvorming is de snelle toets, die we eind september bij Zorg en Zekerheid en Zilveren Kruis indienen. Uitgebreidere informatie hierover treft u ook in deze nieuwsbrief aan.

Er vinden vanzelfsprekend nog veel meer ontwikkelingen plaats binnen onze netwerken en programma’s. Hierover leest u meer in deze nieuwsbrief.

Ik wens u veel leesplezier toe!
Veronique Bekendam