Feature Image

Start werkgroep proactieve zorgplanning

Binnenkort start het Netwerk Palliatieve zorg, in nauwe samenwerking met Rijn en Duin met een werkgroep om proactieve zorgplanning in onze regio verder vorm te geven.

Om goede en passende medische zorg te bieden is het belangrijk tijdig te weten wat iemand wel of juist niet wil aan zorg. Door behandelwensen- en grenzen gezamenlijk te bespreken en vast te leggen kan op deze behoeften geanticipeerd worden. Zo kan de zorg afgestemd worden op persoonlijke wensen, waarden en behoeften van elk individu, ongeacht de mate van kwetsbaarheid door ziekte, beperking of leeftijd. Deze proactieve zorgplanning – ofwel ‘advance care planning’- is van groot belang in stabiele situaties, maar zeker ook in acute situaties. 

Begin 2024 start het Netwerk Palliatieve zorg, in nauwe samenwerking met Rijn en Duin met een werkgroep om proactieve zorgplanning in onze regio verder vorm te geven. Deze werkgroep zal daarbij o.a. kijken hoe de in 2023 verschenen Richtlijn proactieve zorgplanning geïmplementeerd kan worden. Ook zal aangesloten worden bij activiteiten in het kader van het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II. Het Nationaal Programma Palliatieve Zorg II (NPPZ II) wil de maatschappelijke bewustwording over palliatieve zorg vergroten en proactieve zorg en ondersteuning voor iedereen beschikbaar maken.