Feature Image

Samen deskundig – Nu en in de toekomst

Binnen Propallia heeft in de periode december 2022 tot en met maart 2023 een inventarisatie plaatsgevonden van de beschikbare en gewenste deskundigheid van professionals die werken met mensen die ongeneeslijk ziek zijn, hun naasten en/of nabestaanden.

Met het rapport Samen deskundig – Nu en in de toekomst wordt deze inventarisatie door projectleiders Jolanda Roelands en Jopke Kruyt afgerond. Zij hebben de informatie van 328 vragenlijsten en 45 geïnterviewden verwerkt en hebben dertien conclusies op hoofdlijnen geformuleerd. De nodige deskundigheid is in de Propallia-regio aanwezig, maar er is ook verbetering mogelijk! Een deel van de aanbevelingen richt zich op het verder uitbouwen van de samenwerking in het Consortium en wat gezamenlijk ontwikkeld kan worden voor zorgverleners, patiënt- en naasten en onderwijs.