Feature Image

Routekaart CVA beschikbaar

In oktober is de nieuwe routekaart CVA gepubliceerd via de website van Transmuralis. Deze routekaart is een handig hulpmiddel voor (huis)artsen, praktijkondersteuners, wijkverpleegkundigen en andere zorgverleners.

Zij krijgen hiermee meer inzicht in het traject dat de CVA-patiënt in de zorgketen doorloopt.

De routekaart CVA geeft inzicht in veel voorkomende situaties in het CVA-proces en de stappen die gezet (kunnen) worden door professionals. Op onderdelen kan doorgeklikt worden naar externe websites, onderliggende informatie of werkafspraken over de betreffende stap in de routekaart. Ook vindt u in de routekaart CVA een link naar de Informatiegids CVA, waarin onder andere de zorgaanbieders in de regio Zuid-Holland Noord per fase in de keten vermeld zijn.

De routekaart CVA is ontwikkeld door een regionale werkgroep van zorgverleners werkzaam binnen de verschillende fasen in het traject van de CVA-patiënt.