Feature Image

Regionale pilot logeerzorg van start

Begin november 2023 is de Commissie Maatschappij van Holland Rijnland akkoord gegaan met het pilotvoorstel Respijtzorg. 

Dit voorstel is opgesteld door projectleider Manon Hekman van Transmuralis in nauwe samenwerking met de regionale projectgroep respijtzorg. Deze projectgroep bestaat uit vertegenwoordigers van gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid. De goedkeuring betekent dat er met ingang van 2024 een regionale pilot van start gaat, voor een periode van 2 jaar.

Logeerzorg, een vorm van respijtzorg, biedt mantelzorgers de gelegenheid even een pauze te nemen, door de zorg voor hun naaste tijdelijk over te dragen aan zorgprofessionals. Door gebruik te maken van logeerzorg kunnen mantelzorgers hun eigen leven beter in balans houden en de zorg voor hun naaste langer volhouden. Vroegtijdige, structurele mantelzorgondersteuning kan overbelasting voorkomen, het langer zelfstandig wonen bevorderen en een beroep op zwaardere zorg uitstellen.

De vraag die als vertrekpunt dient voor de pilot is:

“Hoe te komen tot een goed georganiseerde en structureel gefinancierde regionale logeerzorg voorziening, die aansluit bij de wensen en behoeften van de mantelzorgers van thuiswonende ouderen met een intensieve zorgvraag en meer specifiek dementie?”

Wat houdt de pilot precies in?
Per februari 2024 start de eerste pilotlocatie: Noorderbrink te Alphen aan den Rijn, onderdeel van zorgaanbieder ActiVite, met vier beschikbare bedden. Deze locatie biedt de ideale kans om praktijkervaring op te doen, een realistisch beeld te vormen van de zorg- en ondersteuningsvraag, te leren van de eerste ervaringen en op basis daarvan het concept van de logeervoorziening door te ontwikkelen. Hiervoor maken we gebruik van een participatief actieonderzoek. Het is de bedoeling om op basis van de uitkomsten gedurende de pilot, het aantal bedden, gefaseerd op te schalen naar andere locaties. Daarbij is er ook aandacht voor het belang van spreiding van de bedden in de regio Zuid-Holland Noord. 

Meredith Heerenveen, teammanager locatie Noorderbrink, benadrukt de noodzaak aan mantelzorgers om gebruik te maken van de voorziening:

“Het is belangrijk om energie op te doen die u nodig heeft als mantelzorger, om klaar te staan voor degene die u nodig heeft door af en toe de zorg uit handen te geven. De ruimte om op adem te komen. Balans houden of juist terug brengen in uw leven, maakt dat het zorgen op de langere termijn beter vol is te houden.”