Feature Image

Persoonlijke balans

Persoonlijke balans werd bij de totstandkoming van het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland als een belangrijk thema benoemd.

Om als zorgverlener of vrijwilliger goede zorg te kunnen blijven leveren, is bewustwording van de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg kan hebben erg belangrijk.

Door te reflecteren op eigen houding en handelen, en oog te hebben voor persoonlijke balans, kunnen zorgverleners zich bewust worden van de emotionele impact die het leveren van palliatieve zorg kan hebben. Draag daarin zorg voor uzelf en voor collega’s. Er zijn diverse hulpmiddelen, onderwijs en onderzoek die hierbij kunnen ondersteunen. Deze vindt u op Palliaweb.