Feature Image

PaTz volop in ontwikkeling

PaTz staat voor palliatieve zorg thuis. In deze PaTz-groepen werken huisartsen, (wijk)verpleegkundigen en inhoudelijk deskundigen palliatieve zorg nauw samen. Samen brengen ze vroegtijdig patiënten in beeld en anticiperen op de zorgbehoefte van de patiënt.

Met deze gezamenlijke aanpak neemt de kwaliteit en deskundigheid in de palliatieve zorg thuis toe. In de regio zijn de afgelopen tijd twee nieuwe PaTz-groepen gestart.

In maart vond de startbijeenkomst voor een PaTz-groep in Lisse plaats. Het idee voor het oprichten van deze groep komt van Petra van den Boogaard (wijkverpleegkundige bij Marente). Petra de Jong (wijkmanager van het Wijksamenwerkingsverband Lisse) en Anne Kors-Walraven (programmaleider Palliatieve zorg bij Transmuralis) hebben vervolgens geholpen met het bij elkaar brengen van de huisartsen en wijkverpleegkundigen.

In mei vond de startbijeenkomst van de PaTz-groep Oegstgeest plaats. Het initiatief voor deze groep komt van Tessa van Daalen (wijkverpleegkundige en palliatieve zorg verpleegkundige bij Buurtzorg) en Mirjam van Griethuijsen (wijkverpleegkundige bij Marente).

Wilt u meer weten over de PaTz-groepen in Zuid-Holland Noord? U leest er hier meer over.

PaTz-groep Lisse