Feature Image

Palliatieve zorg bij mensen met dementie

Op 13 november en 12 december organiseert Transmuralis van 17.00 tot 19.30u te Schouwenhove een scholing met het onderwerp Palliatieve zorg bij mensen met dementie, wat is daar anders aan?

Deze scholing is het resultaat van een mooie samenwerking tussen de netwerken Palliatieve zorg en Dementie.

Jeanet van Noord, een gewaardeerde trainer vanuit het netwerk Palliatieve zorg, verzorgt het inhoudelijke programma van deze avond. Jeanet is verpleegkundig specialist, docent verpleegkunde en coördinator en lid van het Consultatieteam Palliatieve Zorg Hollands Midden.

Tijdens deze interactieve bijeenkomst worden theorie en praktijk met elkaar verbonden door onderlinge uitwisseling van kennis, informatie en ervaringen aan de hand van reële casussen. Deelnemers worden van harte uitgenodigd om vooraf casuïstiek of concrete vragen aan te leveren via info@transmuralis.nl. Inschrijving voor deze interessante avond is inmiddels mogelijk.

De scholing is gericht op casemanagers dementie, verpleegkundigen en verzorgenden uit zowel de thuiszorg als de intramurale setting. Ook voor medewerkers van een hospice kan de scholing van toegevoegde waarde zijn.

Voor meer informatie en inschrijving kunt u terecht op Transmuralis – Palliatieve zorg bij mensen met dementie, wat is daar anders aan?