Feature Image

Ontmoetingsgroep voor de actieve mens met haperend brein gestart

Binnen de regio Zuid-Holland Noord is recent een mooi initiatief gestart in de gemeente Hillegom: een actieve en naar buitengerichte ontmoetingsgroep voor mensen met een haperend brein, genaamd de Vrij-buiters.

Binnen de dementiezorg zien we steeds meer de omslag naar een persoonsgerichte benadering. Ieder mens is anders en daarmee zijn er ook grote verschillen in wensen en behoeften. Nieuwe vormen van ontmoeting en begeleiding voor thuiswonende mensen met cognitieve problemen sluiten hier mooi op aan.

De Vrij-buiters zijn hier een mooi voorbeeld van. Eens per week komt de ontmoetingsgroep bij elkaar en gaan zij erop uit. Er wordt minimaal een uur gewandeld en er worden gezamenlijke klussen uitgevoerd. Voor deelname aan deze ontmoetingsgroep gelden geen leeftijdscriteria, wel is het van belang dat er sprake is van voldoende fysieke vitaliteit. De Vrij-buiters is een initiatief van Ontmoetingscentrum de Bollenstroom van Stichting Zorgbalans.